Nå skal Norges virtuelle cruiseskip bygges

Har din bedrift produkter som kan være aktuelle for små og store cruiseskip? Nå inviteres du med for å utruste et helt nytt virtuelt cruiseskip; «VS Norway». Søk i dag!

ÅKP
VS Norway Lounge4.jpg

Prosjektet har kommet til gjennom et spennende samarbeid mellom leverandører fra maritim-, møbel- og interiørindustri på Nordvestlandet. Gjennom klyngenettverket In2Cruise – Norwegian Passenger Ferry and Cruise Group har et bredt spekter av leverandørindustrien samlet mye av sin fellesaktivitet i jakten på nye markedsområder.

Visualisering av produkt og systemer

Ett av fokusområdene i nettverket har vært å utvikle en virtuell plattform, hvor leverandører kan benytte et virtuelt cruiseskip i fellesskap for visualisering av egne produkt og systemer overfor kunder og interessenter over hele verden.

DigiCat – Norsk katapult ved ÅKP utvikler den virtuelle plattformen i samarbeid med lokale skipsdesignere og NTNU. Skipet får et visuelt design som på flere vis vil oppleves som et konseptskip, og muliggjør at leverandørindustrien kan utruste aktuelle dekk på skipet med sine løsninger. Målet er at dette skal gi hver enkelt bedrift en økt forståelse av VR både som utviklings-, test- og markedsverktøy.

Inntil 50 prosent finansiering 

DigiCat – Norsk katapult vil i samarbeid med In2Cruise-nettverket få flere bedrifter til å utnytte virtuelle metoder for sin innovasjon og utvikling. Gjennom Stiftelsen Teknologiformidling kan inntil 50% av bedriftenes kostnader ved å utvikle virtuelle løsninger til dette prosjektet matches.

Hver leverandør kan samarbeide med de utviklingsaktørene de selv ønsker, for å få visualisert sine løsninger i VR. DigiCat sikrer overføring til den virtuelle plattformen etter nærmere beskrivelse.

Slik blir du en synlig leverandør til «VS Norway»:

Send inn opplysninger om din bedrift og aktuelt produkt som «VS Norway» bør være utrustet med allerede i dag. Alle som vil utvikle sitt produkt i VR skal på plass på skipet! For at bedriften skal kunne søke om støtte til utviklingen gjennom Stiftelsen Teknologiformidling, trenger vi noen opplysninger innledningsvis, og vil deretter følge hver enkelt opp individuelt. 

VS NORWAY - det virtuelle cruiseskip

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply