MIT REAP sørvestlandet

MIT REAP startet opp I oktober 2015 og hadde sin første samling I Boston. Professor Hans Petter Hildre ved NTNU i Ålesund er Ålesundsregionens representant i programmet.

ÅKP
MIT REAP.jpg

Ålesundsregionen, Agder, Stavangerregionen og Bergensregionen representert av ÅKP – GCE Blue Maritime, Sørlandets Kompetansefond, Greater Stavanger og Business Region Bergen har etablert Region South West Norway for å kunne inngå et programsamarbeid med Massachusetts Institute of Technology (MIT) som har utviklet et program for utvikling av regionalt entreprenørskap - Regional Entrepreneurship Acceleration Program (MIT REAP). Programmet går ut på at åtte regioner med minst 3 mill. innbyggere deltar i et utviklingsprogram hvor hovedtemaene er relatert til økonomisk vekst og jobbskaping gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap i regionen. Dette er en unik hybrid mellom utdannings – og næringsutviklingsprogram.

Programmet omtales slik på MITs nettsider:

«The MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program (MIT REAP) is a capstone global initiative at MIT designed to help regions accelerate economic growth and job creation through innovation-driven entrepreneurship (IDE). Partner regions form multidisciplinary teams and commit to a two-year learning engagement with MIT. During this engagement, teams work with world-renowned MIT faculty and the broader REAP community through a series of action-learning activities to build and implement a custom regional strategy for enhancing their IDE ecosystems.»

Sparebank 1 SMN støtter ÅKP og MIT REAP programmet med 500.000 kroner. Den viktige støttet ble kunngjort under konferansen Næringsdriv 12. juni 2015.