Millionsatsing på digital merkevarebygging

Innovasjon Norge bevilger 2,8 millioner kroner til Norwegian Rooms Cluster for prosjektet «Global Branding and Business Model Innovation».

ÅKP
campus ålesund.jpg

Den maritime- og marine industrien i fylket, er med på prosjektet gjennom BLUE Maritime Cluster - Global Centre of Expertise og det biomarine klyngeprosjektet BLUE Legasea®. Med på laget er også NHH og NTNU.

- Kompetanse er en av de viktigste forutsetningene for økt verdiskapning i næringslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. -

Et kompetanseløft i merkevareledelse, internasjonalisering og nedstrømsinnovasjon

Behovet for nedstrømsinnovasjon utfordrer bedriftene i forhold til å utvikle nye forretningsmodeller, som kan gi de nye, sterke internasjonale konkurransefortrinn. Her opplever selv toneangivende merkevarer og industrimiljø et kompetansebehov. Det er dette kompetanseprosjektet «Global Branding and Business Model Innovation» ønsker å løfte frem. Prosjektet skal bidra til at bedriftene oppnår økt internasjonal vekst, gjennom å utvikle nye markeder, nye forretningsmodeller og optimaliserte verdikjeder, gjennom læring på tvers av ulike bransjer.

- Et slikt kompetanseløft innenfor merkevareledelse, internasjonalisering og nedstrømsinnovasjon, er noe de tre klyngene innenfor møbel, maritim og marin industri på Nord-Vestlandet har definert som et felles strategisk viktig omstillings- og kompetanseprosjekt, sier Oddbjørn Hatløy, daglig leder i Norwegian Rooms Cluster.

Prosjektet skal realiseres i nært samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Bedriftene i regionen ser behovet for økt nysgjerrighet på nedstrømsinnovasjon og at dette allerede utfordrer de i forhold til å utvikle nye forretningsmodeller, sier Hatløy.

Samarbeid på tvers mellom klynger

- Det er mye å hente på å samarbeid på tvers av ulike næringer, sier Per Erik Dalen i GCE Blue Maritime. Møbel- og maritim industri har mye å lære av hverandre og kan sammen utvikle fremtidsrettede kompetanseprogram innen digital merkevareledelse og nye forretningsmodeller.

- Norwegian Rooms Cluster har et svært godt prosjekt, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for klynger og vekstbedrifter i Innovasjon Norge. – Det er krevende for utdanningsinstitusjonene å fange opp de behovene næringslivet har, fordi endringene skjer så raskt. Derfor må de jobbe sammen med dem som har skoene på – bedriftene selv. Vår erfaringen tilsier at når næringsklyngene og kunnskapsmiljøene jobber tett sammen, skaper vi kurs og utdanningsprogrammer som bedriftene trenger akkurat nå, sier Skaret.

Regionale prosjekt

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har finansiert ordningen for kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. De nye prosjektene skal føre til nye kompetansetilbud i løpet av de neste to årene. Innovasjon Norge administrerer ordningen i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva. I år var det i alt 26 næringsmiljø fra hele landet som deltok i konkurransen om midlene. De sju som nå får støtte til sine kompetanseprogram er valgt ut etter en grundig vurdering. Både fylkeskommuner, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har vurdert søknadene.

Disse miljøene får nå tilbud om støtte fra kompetanseutviklingsprogrammet:

  • Digin på Sørlandet sammen med GCE Node-bedriftene får 2,5 millioner kroner til: Digitalisering av bedrifter på Agder og IT-sikkerhet.
  • GCE NODE på Sørlandet får 1,5 millioner kroner til: Miljø og bærekraftige forretningsmodeller.
  • Kunnskapsparken Helgeland i Nordland får 0,5 millioner kroner til et forprosjekt for å kartlegge kompetansebehov i mineralnæringen: Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen.
  • Eyde-klyngen på Agder får 1,4 millioner kroner til prosjektet: Eyde Operatør.
  • Norwegian Rooms Cluster med hovedtyngdepunkt i Møre og Romsdal får 2,8 millioner kroner til: Global Branding and Business Model Innovation.
  • Smart Construction Cluster lokalisert i Finnmark får 0,9 millioner kroner til: Tilrettelegg for oppgradering av UiTs byggingeniør- og masterutdanninger på området BIM.
  • Vinter Troms AS som består av reiselivsbedrifter i Troms og Finnmark får 2 millioner kroner til: Utvikling og organisering av et tilrettelagt utdannings- og kompetanseutviklingsprogram for reiselivet i Nord-Norge.