Meld inn kompetansebehov

GCE Blue Maritime og Mafoss vil sette opp ekstra etter -og videreutdanningskurs for å bidra til kompetanseheving i en krevende tid. Ingen deltakeravgift og åpent for alle. NTNU og andre kursleverandører har mulighet til å sette opp kurs på kort varsel basert på de bestillingene vi får.

ÅKP
IMG_8264.JPG

Offentlig finansiert - gratis deltakelse

Regjeringen og partene i arbeidslivet har blitt enige om en rekke tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Et av tiltakene er en styrking av virkemidlet "Bedriftsintern opplæring". Både enkeltbedrifter (BIO) og klynger (BIO 2) kan nå søke Møre og Romsdal fylkeskommune om midler til kompetansehevende tiltak.

ÅKP-systemet, Mafoss og klyngeorganisasjonene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea vil samarbeide om å legge til rette for gratis kompetanseheving i en krevende tid. For at vi skal kunne tilby dere relevante og nyttige kompetansetiltak er det viktig at vi får best mulig kjennskap til hvilke fagområder dere ser behovet er størst. Det er sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge behovet, i tillegg er det mulig å ta direkte kontakt med oss.

Nettbaserte opplæringstiltak fra NTNU

Vi vil i denne omgang sette opp nettbaserte opplæringstiltak innenfor BIO 2-ordningen. De vil være tilgjengelig for alle - både permitterte og ansatte som er i jobb. Det er ingen egenandel eller deltakeravgift. Maritim IIOT, prosjektledelse for maritim bransje og personalledelse for mellomledere er blant kursene som er under planlegging. Vi ser også på å sette opp kurs i 3D-modellering og stordata-analyse. 

Opplæringstiltakene vil bli gjennomført i samarbeid med NTNU, Høgskolen i Volda og andre kursleverandører.

Gi oss din tilbakemelding

Vi kan sette opp korte og lengre kurs innen de fleste fagfelt. Gi oss beskjed om dine behov? Kontakt:

Frank Støyva Emblem - frank.stoyva.emblem@aakp.no - (mob:988 55 952)

Jan Thormodsæter - jan@mafoss.no - (mob: 924 67 700)

Wenche Uksnøy - Wenche@legasea.no (mob: 900 15 073)

Meld din interesse for etter- og videreutdanningskurs

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply