Last ned årsrapporten

Det skjer mye spennende i den maritime klynga og i klyngeprosjektet GCE Blue Maritime.

ÅKP
BOIA HoloRoom 2.jpg

20 milliarder i verdiskaping

For den maritime klyngen var 2016 et turbulent år med fokus på restrukturering, omstilling og kostnadsreduksjoner i kjølvannet av oljebremsen. Men det har også vært et år med ekstrem rask tilpasning til nye markeder. Det er derfor svært gledelig å se at mange bedrifter nå kaprer kontrakter innen cruise, fiskeri, havvind, ferger og oppdrett. Det jobbes hardt og det jobbes godt for å sikre arbeidsplassene i bedriftene. Og selv om av og til kan få inntrykk av at alt er svart er det verd å minne om at den maritime klyngen på Møre omsetter for over 60 milliarder, sysselsetter 16000 personer og har en verdiskaping tett på 20 milliarder kroner. Dette er tall de fleste næringer bare kan drømme om, og viser hvor viktig den maritime næringen er for regionen og for Norge.

Klyngeprosjektet GCE Blue Maritime Cluster

Klyngeprosjektets oppgave er å bidra til å engasjere, motivere og styrke samspillet i klyngen. Gjennom ulike aktiviteter og tiltak bidrar prosjektet til å forsterke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.

I løpet av året har GCE Blue Maritime arrangert og vært medarrangør på rundt 15 fagseminarer, fire konferanser og en rekke andre møteplasser. Over 1000 forskjellige personer fra klyngen har deltatt på disse arrangementene. I samarbeid med NTNU, Høgskolene i Buskerud og Volda har vi gjennomført etter -og videreutdanningskurs innen blant annet Big Data, Endringsledelse, Systems Engineering og 3D-modellering. 80 personer har fått økt formell kompetanse gjennom dette kursløpet i 2016. Vi bidrar inn i et titalls FOUI og innovasjonsprosjekt, og vi er i gang med vårt største investeringsprosjekt noen sinne. Det skal investeres mellom 15 og 20 millioner i Blue Ocean Innovation Arena som blir en allmenning for innovasjon og entreprenørskap med det siste av muliggjørende teknologier som 3D visualisering og VR. Arenaen åpner i oktober 2017.

Årsrapportene

En oversikt over alle aktivitetene i klyngeprosjektet finner dere i årsrapporten som nå kan lastes ned.

Download: GCE Blue Maritime Clusters Operation Report 2016

Les mer om andre aktiviteter som ÅKP drifter på vegne av næringslivet og regionen:

Download: ÅKP Operation Report 2016

Download: Blue Legasea Operation Report 2016