Kronikk: Stål er stål, men fiskebåten fornyes

De fleste som bygger ny båt i dag hevder at de bygger fremtidens fiskebåt, men forståelsen av hva det betyr er ulik. Det er interessant.

ÅKP
kronikkbilde.JPG

Grønn omstilling gjør at mange i fiskerinæringen snakker om fremtidens fiskebåt. La det være klart med en gang. Villfanget fisk har lavt klimaavtrykk og er en god proteinkilde til bærekraftig og sunn mat. Allikevel innser næringen at dette ikke kan være en hvilepute, men at man stadig må fornye seg for å ytterligere jobbe for lavutslippssamfunnet og for å utvikle teknologi som er enda mer effektiv enn hva vi har i dag.


Jeg er glad i å fiske og bruker litt tid på denne hobbyen. Jeg er heldig som bor ved kysten og har kort vei til havet for å forsyne meg av matfatet og alt det flotte havet har å by på. Når jeg er ute på en av mine fisketurer er det ofte både store og små fiskebåter passerer meg. Når jeg ser disse fartøyene, undrer jeg meg noen ganger over hvordan fremtidens fiskebåt kommer til å se ut. Vil den være større, mindre, bredere eller smalere? Vil den ha et radikalt annet design, eller vil den kanskje være drevet av en atomreaktor om bord?

Kapasitet for fremtiden

Nylig var jeg med å arrangere en workshop for prosjektet Fisk 4.0. Dette er et prosjekt som går på tvers av fiskerinæringen og maritim næring, og som skal bygge forsknings- og utdanningskapasitet for den havgående flåten. I et slikt prosjekt, hvor man skal bygge kapasitet for fremtiden, kommer man ikke unna å snakke om fremtidens fiskebåt. Prosjektet har samlet en sterk prosjektgruppe med bedrifter som Lerøy Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Skipsteknisk og Teknotherm. Jeg tenker at fiskerinæringen er en kunnskapsintensiv og erfaringsbasert næring. Gjennom mange tiår har fiskerne bygget seg opp erfaringer om hvor fisken kan fanges og hvordan den skal håndteres om bord på en skånsom og effektiv måte.

Kunstig intelligens og automatisering

For å få til dette er man avhengig av at maskinene om bord fungerer som de skal. Hvis de ikke fungerer, må noen om bord ha kunnskap om å få de i gang igjen. Noen ganger må det ekte Reodor Felgen- løsninger til for å få til dette. Dette er styrken til fiskeren. Han eller hun, er handlekraftig, løsningsorientert og praktisk dyktig. Derfor var det interessant å høre perspektivene og fokuset fra aktørene i FISK 4.0 om hvor stor betydning kunstig intelligens, automatiserte løsninger og digitale flater vil få med å utforme fremtidens fiskebåt. Kunstig intelligens, maskinsyn og digitale løsninger vil spille en stor rolle, og vi har foreløpig ikke sett alle mulighetene denne teknologien vil gi for næringen.

Annen kompetanse

Jeg er sikker på at den største forskjellen på dagens fiskebåt og fremtidens fiskebåt ikke ligger på fysisk design eller utseende, men på innholdet i den og hvordan nye løsninger har tatt over arbeidsintensive, manuelle og tunge operasjoner om bord. Jeg tror på ingen som helst måte at fiskeren vil forsvinne, men jeg er overbevist om at kompetansen til de om bord vil være annerledes enn den er i dag. Det vil fortsatt være behov for fiskere som er handlekraftige, løsningsorienterte, praktisk dyktige og som liker å «ta i et tak», men på fremtidens fiskebåt må fiskeren også kunne håndtere digitale flater og verktøy på en helt annen måte enn de må i dag. Kanskje må de kunne programmere samtidig som de lager en Reodor Felgen- løsning som ingen andre har sett før?

Mange bekker små

For å komme tilbake til starten. Når fremtidens fiskebåt utvikles er det forskjellig argumentasjon som brukes om hvorfor akkurat dette fartøyet er bygget for fremtiden. Alle har som mål å bygge fartøy som er energieffektive, sikre og gir gode arbeidsvilkår for de om bord, men teknologien og løsningene som brukes for å få til dette er forskjellig. Dette er også nøkkelen til videre utvikling. Det er mange bekker små som gjør en stor å i denne sammenheng. Vi vil aldri få et klart bilde over hvordan fremtiden vil se ut. Da må vi jobbe med den kunnskapen vi har, utvikle den videre, se nye muligheter og sette retning etter hva vi ser i horisonten.


Denne kronikken sto først på trykk i Fiskeribladet 07. November 2023.