Kortprogram i digital markedsføring

NTNU starter snart kurset "Internasjonal merkevareledelse i en digital tid". Spennende gjesteforelesere: Njål Sivertstøl fra Telenor og Olav Sindre Kriken fra Racer. Få plasser igjen.

ÅKP
mark pasquine ntnu.jpg

KORTPROGRAM UTARBEIDET PÅ OPPDRAG FRA KLYNGENE

Dato: 1.2.2018 - 2.2.2018

Tid: 10:00

Sted: Campus Ålesund

Arrangør: NTNU

Pris: 17.500 for medlemmer av klyngene GCE Blue Maritime, Norwegian Rooms og Blue Legasea (ordinært 25.000) 

Et kortprogram i samarbeid med NTNU. Programmene går over to intensive samlinger á to dager.

Søknadsfrist 15. desember 2017 (Kurset har 25 studieplasser)

Til NTNU søknadsportal

Lær hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Kurset er på masternivå og gir 7,5 studiepoeng.

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitaliseringen har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset.

Kurset er ett av tre kurs i en serie om ledelse og digitalisering. De to andre kursene er: Digital strategi og ledelse og Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller.

Målgruppe:

Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Bedrifter i de fleste bransjer står overfor et sterkt globaliseringspress, og det er behov for strategier/forretningsmodeller som både er bærekraftige og lønnsomme. Samtidig har strategiene for markedsførings blitt sterkt endret av den økte digitaliseringen. Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data-analyse og nye måter å følge kunden på, blant annet, har skapt både muligheter og hinder for markedsføringsstrategier på måter man ikke kunne forutse for bare noen få år siden. For eksempel, fremskritt i big data har tillatt stadig mer detaljert analyse av kundeatferd som fører til bedre prediktive modeller og mulighet for mer målrettet kommunikasjon. På grunn av dette, har det blitt både enklere og mer komplekst å bygge en relasjon med kunden.

Kurset gir deg innsikt i hvordan du kan utvikle gode internasjonaliseringsstrategier for ulike bedrifter og bransjer i en global kontekst. Etter endt kurs vil du ha tilegnet deg kunnskap til å designe gode strategier for å utvikle bedriften internasjonalt og også å bygge en sterk merkevare globalt, og du vil kunne gi råd til andre virksomheter som ser at de har behov for å internasjonalisere i en verden som blir mer og mer digitalisert.

 

Din kunnskap og erfaring er svært viktig for kurset. Bidra aktivt i diskusjonene og i arbeidet ellers. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager. Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case. Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene. Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Læringsmål:

Kunnskaper - etter fullført kurs skal deltakeren ha:

Kurset er ment til å sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy.  

  • Kunne bruke fagområdets terminologi 
  • Ha inngående kunnskap om det sentrale grunnlaget for internasjonal markedsføring og merkevarebygging
  • Forstå bruken av digitale verktøy i internasjonal markedsføring og merkevarebygging.

Ferdigheter - etter fullført kurs skal deltakeren:

  • Kunne kritisk analysere en bedrifts internasjonale markedsførings- og merkevarebyggingsaktiviteter og bidra til strategisk endring i bedriften med hjelp av digitaleverktøy
  • Kunne kontinuerlig utvikle data-driven markedsinformasjonstilgang og planlegging av den internasjonale markedsføringen i bedriften
  • Ha evne til å synliggjøre og argumentere for markedsutfordringer innen en bedrifts strategiske kontekst

Generell kompetanse:

Kurset vil gi deg innsikt i et rammeverk for utvikling av internasjonale merkevarestrategier. På denne måten vil du bli satt i stand til å arbeide med internasjonalisering av ditt merke eller organisasjon, og du vil kunne rådgi andre virksomheter som ønsker a utvikle internasjonaliseringsstrategier i praksis.  

  • Ha en oversikt over sentrale teorier innenfor feltet internasjonal markedsføring og merkevarebygging
  • Ha en oversikt over bruk av digitalt verktøy innenfor internasjonal markedsføring og merkevarebygging.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig gruppeoppgave. Eksamenskrav: Muntlig gruppepresentasjon på andre samling.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Ålesund: Første samling: 1. - 2. februar 2018 Andre samling: 1. -  2. mars 2018

Du må selv ordne overnatting.

Kursavgift:

Kr 25.000,- 

 

Kursavgift info: Kurset er utviklet i samarbeid med næringsklyngene Norwegian Rooms, Blue Maritime og Blue Legasea. Som medlem i en av disse næringsklyngene får du rabattert kurspris. Oppgi hvilken klynge du er medlem av i feltet *KOMMENTARER i søknadsskjemaet. Kursavgift for medlemmer er kr 17500. Kursavgiften inkluderer:

 

·  Undervisning på samlinger

·  Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene

·  Nettverksmiddag første kveld på første samling

·  Tilgang til elektroniske læremidler på internett

·  Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger

·  Sensur av eksamen og karakterutskrift

Søknadsfrist:

10.01.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Mark Pasquine Førsteamanuensis Institutt for internasjonal forretningsdrift Telefon: 70 16 15 45 E-post: mapa@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth NTNU VIDERE Telefon: 73 55 10 90 Mobil: 918 97 261 E-post: videre@ntnu.no

Amela Paro Institutt for internasjonal forretningsdrift Telefon: 70 16 15 21 E-post: ampa@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år. Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført. Les mer om krav til dokumentasjon her