Klyngeanalysen 2018

GCE Blue Maritimes klyngeanalyse viser at den maritime klyngen på Møre er midt i en voldsom omstilling. For første gang på fire år forventes det vekst i alle segmenter.

ÅKP
erik Jakobsen 2018_klyngeanalysen.png

GCE Blue Maritime 2018 – Global Performance Benchmark Report

Årets klyngeanalyse viser at den maritime klyngen på Møre er midt i en krevende omstilling. Men for første gang siden 2014 er det tegn til økt vekst og sysselsetting. 

Erik Jakobsen i Menon presenterte nylig funnene fra årets klyngeanalyse på GCE Blue Maritimes årskonferanse i Ålesund. Rapporten dokumenter hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal har utviklet seg de siste årene samt hvordan klyngen har prestert sammenlignet med konkurrenter i Norge og utlandet. Rapporten er nå klar og viser at 2018 trolig er året da aktiviteten øker og lønnsomheten bedres. Siden 2014 har verdiskapingen falt med nesten 40 prosent, og en av fem ansatte har forlatt den verdensledende klyngen i kjølvannet av nedgangen i olje- og gassmarkedet. Samtidig viser analysen at bedriftene nå forventer økt aktivitet. Ordreboken for klyngen som helhet har økt fra 8 måneder til 14 måneder og det forventes 700 nye ansatte i løpet av året. Klyngen er fortsatt midt i en omstilling og har klart å ta viktige markedsandeler skip og utstyr til maritim turisme (cruise og passasjerfrakt), fiskeri og akvakultur. Når det gjelder markeder, er klyngen sannsynligvis mer diversifisert i 2018 enn noensinne.

fjord1_ferge.jpg