Kirsti Slotsvik blir ny CEO i ÅKP

– Jeg ser fram til å ta fatt i en svært interessant stilling. Å være med å ta næringslivet inn i framtida sammen med de dyktige folka som jobber i organisasjonen er hovedgrunnen til at jeg takket ja.

ÅKP
Kirsti L. Slotsvik-lite.jpg

Dette sier Kirsti Slotsvik om sin nye stilling som CEO av innovasjonsselskapet ÅKP. Styreleder i selskapet, Gunnar Hareide, sier at den beste kandidaten nå har fått jobben som CEO:

– Det var gledelig stor interesse for denne stillingen, med mange svært godt kvalifiserte søkere. Etter grundige vurderinger, både målt opp mot eksisterende og fremtidig behov for å videreføre den viktige satsningen til ÅKP inn i fremtiden, fremstår Kirsti som den klart best kvalifiserte kandidaten til stillingen. Vi er svært tilfredse med at hun har takket ja til stillingen.
Gunnar _-Tony-Hall - Formenll-lite.jpg
Gunnar Hareide.

Hareide forteller at Slotsvik begynner i jobben senest 1. september. Han legger til at Slotsvik har en solid bakgrunn for å ta over lederjobben i innovasjonsselskapet:  – Kirsti Slotsvik har lang og solid ledererfaring og har også hatt tillitsverv i ÅKP-systemet. Hun har blant annet vært styreleder i ÅKP Blue Innovation Arena siden oppstarten av denne, påpeker han. 

Slotsvik er nå daglig leder for Sørsida Utvikling. Tidligere har hun blant annet vært jernbanedirektør i Jernbanedirektoratet og kystdirektør for Kystverket. I tillegg innehar hun en lang rekke styreverv. Hun er utdannet Cand. agric. i landskapsarkitektur fra Norges Landbrukshøyskole (nå NMBU).

Selv tror Slotsvik at hun har erfaring som vil komme til nytte i sin nye stilling:  – Jeg har erfaring og kan vise til gode resultater fra ledelse med et stort innslag av endringsledelse. I alle stillinger jeg har hatt, men spesielt som kystdirektør, har utadrettet virksomhet både nasjonalt og internasjonalt vært en viktig del av mitt virke. I styresammenheng er det særlig fremtidsrettede strategier innen teknologiutvikling og endringsprosesser som er min spesialitet.

Takker av Per Erik Dalen 

Å ta over jobben som leder av ÅKP nå, vil kanskje noen tenke er som å hoppe etter Wirkola. Per Erik Dalen har styrt selskapet i snart 20 år, siden januar 2004. Den gang var det kun to-tre ansatte og en langt enklere organisasjon enn i dag. Hovedsakelig gir han seg fordi ÅKP har et styrevedtak på at ansatte kan sitte til de er maksimalt 70 år. Han sier likevel dette om å overlate roret til ny leder:

– Jeg gjør det med litt skrekkblandet fryd fordi jeg forlater et godt selskap med mange dyktige medarbeidere som sammen har oppnådd mye ved å ligge i front av utviklingen. Hver dag har vært like spennende og interessant.  Når det er sagt, så skal det etter mange år med ledelse i flere selskap være godt å få styre arbeidsdagen sin selv.

Per Erik Dalen fyller 70 år i 2023, men har ikke tenkt å gi seg i arbeidslivet:  

– Det ligger i min natur å være opptatt av næringsutvikling og samfunnsbygging, men nå i en litt friere rolle og med litt mer tid til fordypning.
PerEriklite.jpg
Per Erik Dalen.

Han tror en verden i stadig raskere endring forsterker behovet for innovasjonsselskaper som er endrings- og handlingsdyktige:  – Det blir avgjørende at en fortsatt klarer å ligge i front ved å kapitalisere på den kunnskap og de nettverk som er bygget opp i løpet av årene. Konkurransen tilspisser seg. En stor styrke for ÅKP har vært at vi har hatt et fantastisk samarbeid med næringsliv, akademia, forskning, fylket og offentlige myndigheter. Sammen har vi bygget opp noe bra for regionen og landet, og vi er i dag en av de mest  komplette innovasjonsselskaper i landet med nasjonal aktivitet og betydning.

Styreleder Hareide kan ikke fullrose Dalen nok:  

– Per Erik har gjort en formidabel jobb med å posisjonere ÅKP til å være et av landets viktigste innovasjonsselskap. Selskapet har i dag 23 høyt kvalifiserte medarbeidere, og er en viktig aktør både i og for næringslivet og Campus Ålesund.

Ingen programerklæring  

Kirsti Slotsvik vil ikke komme med noen programerklæring for sin nye jobb som CEO i ÅKP enda, men sier hun mener selskapet har alle gode forutsetninger for å lykkes de neste årene:  

– Kunnskapen som ÅKP har om innovasjon vil være den beste medisinen for levende og sunne næringer både til havs og til lands. Og hav som arena og utgangspunkt for verdiskapingen langs kysten er noe jeg virkelig brenner for og gleder meg til bokstavelig talt dykke ned i, sier Slotsvik entusiastisk.

Fakta om ÅKP

  • Innovasjonsselskap som i over 20 år har arbeidet for at gründere og etablert næringsliv skal lykkes med å vokse, skape flere verdier og arbeidsplasser.
  • Tilbyr rådgiving og tjenester innen innovasjon og entreprenørskap.
  • Driver innovasjonssenteret Blue Innovation Arena.
  • Er klyngeadministrasjon for noen av Norges største og viktigste næringsklynger, GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, der verdensledende bedrifter samarbeider på tvers for styrket konkurransekraft.
  • Administrerer Digicat – Norsk katapultsenter, som er en av fem nasjonale testsentre støttet av Siva.
  • MAFOSS, Maritim foreining for Søre Sunnmøre, ligger under selskapsstrukturen.
  • Har samarbeidsprosjekter med flere hundre bedrifter over hele Norge, men særlig på Nordvestlandet.
  • Har 23 fast ansatte lokalisert i Ålesund og Ulsteinvik, tillegg til flere interns.