Katapultsøknad videre

ÅKP Blue Innovation Arena gikk videre til andre runde i kampen om å få katapultstatus.

ÅKP
Messevegg_bilde_03.png

Industrien på Møre har gjennom ÅKP Blue Innovation Arena AS søkt om å bli Norsk Katapult. Konsortiet består av et stort antall små, mellomstore og store industribedrifter, GCE Blue Maritime Cluster og ledende FOU-partnere som SINTEF og NTNU. Til sammen var det 11 næringsmiljø gikk fra hele landet som gikk videre til andre runde.

Vi er glade for å gå videre til finalerunden. Dette er en viktig anerkjennelse av den verdensledende kompetansen industrimiljøet på Møre har bygd opp rundt digitale tvillinger, simulering og virtual prototyping

Per Erik Dalen, ÅKP Blue Innovation Arena AS

Økt innovasjonshastighet

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale simulering, visualisering og testsentre til nytte for norsk næringsliv. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal øke innovasjonshastigheten og gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere. Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult-programmet.

Industrimiljøene som får tildelt katapultstatus blir offentliggjort i Trondheim under Siva-konferansen 5. juni