Kartlegging av kompetansebehov i næringslivet på Nordvestlandet

WORKSHOP: Gjennom et unikt samarbeid mellom ÅKP AS, klyngene og MAFOSS er det satt i gang et omfattende kurs- og etterutdanningsprogram denne våren.
Nå ønsker vi å gå inn i neste fase, - når arbeidslivet kommer tilbake fra nedstenging og restriksjoner. For at vi skal treffe med riktig tilnærming på kompetanseinnhold og gjennomføring, inviterer vi nå ressurspersoner i næringslivet til kort digital workshop den 29. mai. Vi håper du blir med!

ÅKP
  • Dato: 29.05.2020 09:00
  • Sted: Webinar, lenke blir sendt i forkant av møte til registrert e-post

Mer enn 750 arbeidstakere på Nordvestlandet har nå registrert seg på de 30 kursene som ble utviklet etter en kartlegging blant bedriftene før påske. Vi ser fortsatt et behov for å kjøre noen av de første på nytt, siden de raskt ble fulltegnet. 

Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

Like fullt ser vi at der dukker opp ulike behov og muligheter i den andre enden, - nå som arbeidslivet sagte og kontrollert nærmer seg hverdagen igjen.

Hvilke kompetansebehov ser bedriftene for næringslivet fremover? 
Hvilke kompetanseområder bør ha særlig fokus for den neste fasen av kurs- og studieprogrammer? 

Bli med på en digital workshop for å sette agendaen!

Digital workshop: Kartlegging av kompetansebehov på Nordvestlandet

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply