Juuni Elisabeth Vatne blir Head of Marketing for den maritime klynga

– Jeg er stolt av å være en del av ei levende maritim klynge, og ser frem til å ta fatt på nye oppgaver hvor jeg får mulighet å være en pådriver for videreutvikling av GCE Blue Maritime, samt øke kjennskapen knyttet til mulighetene klynga kan gi.

ÅKP
Juuni Elisabeth Vatne_fargejustert-mindre.jpg

Dette sier Juuni Elisabeth Vatne om hvorfor hun ville begynne å jobbe i den maritime klynga til ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster. Juuni kommer fra ei stilling som Brand Manager i markeds- og kommunikasjonsavdelinga til Vard, hvor hun har vært i elleve år. Før det studerte Juuni i Wolverhampton, hvor hun tok en bachelor i kommunikasjon. Juuni er fra Ålesund, og bor nå i Tennfjord. 

Selv tror Juuni at hun kan gjøre en god jobb for GCE Blue Maritime fordi hun har opparbeidet seg bred erfaring gjennom samarbeid på tvers av fagdisipliner, og mot ulike segmenter, i den maritime bransjen. 

– Jeg mener styrken som ligger i å utnytte våre lokale krefter og ringvirkninger som finnes innad i den maritime klynga er en unik faktor som bidrar til løfte, motivere og utfordre hverandre til å stadig bli bedre, sier hun.

Klyngeleder for GCE Blue Maritime, Daniel Garden, forteller at det var mange gode søkere til stillinga som Head of Marketing, men at Juuni utmerket seg. 

– Vi ser frem til å få Juuni med på det maritime laget. Hun kommer til å arbeide tett på bedriftene og skal jobbe med å gjøre klynga synlig, samt legge til rette for kompetanseheving og møteplasser. Juuni sin bakgrunn innen kommunikasjon og lange erfaring med maritim markedsføring er en god kombinasjon for oss. 

Juuni begynner i GCE Blue Maritime 1. mars 2023.