Inviterer til industrisamarbeid

Hyundai Heavy Industries, Rolls-Royce og Vard er blant partnerne som nå skal utvikle en felles simuleringsplattform for å dele virtuelle skipsmodeller.

ÅKP
P3200278.JPG

DNV GL, Rolls-Royce Marine, NTNU og Sintef gikk i fjor sammen for å etablere en digital plattform med åpen kildekode som skal brukes i utvikling og drift av nye skip. 20. mars ble "Open Simulation Platform" prosjektet (OSP) lansert i Ålesund og de fire opprinnelige partnerne inviterer nå flere deltakere med for å utnytte mulighetene som ligger i «digitale tvillinger». En digital tvilling er en digital kopi av et reelt skip, inkludert alle systemer, som samkjører all tilgjengelig informasjon om skipet i en digital verden.

Klar i 2020

Arbeidet med OSP-teknologien er allerede påbegynt. En prototype er allerede på plass der et simulert skip og et DP-system (dynamisk posisjonering) kjører en operasjon. Simuleringsplattformen skal nå utvikles videre i tett samarbeid med industrien og skal være klar i 2020.  

- Maritim industri kan oppnå store besparelser ved å jobbe i et virtuelt miljø der en kan teste ulike systemers design og ytelse med hverandre i en felles systemsimulering.

Hans Petter Hildre, Professor NTNU 

Ta kontakt

OSP er et Joint Industry Project og målet på sikt er å signere avtale med 50-60 partnere. Interesserte bedrifter bes ta kontakt:

DNV GL - oyvind.smogeli@dnvgl.com

Rolls-Royce Marine - svein.kleven@rolls-royce.com

NTNU - hans.p.hildre@ntnu.no

Sintef - Henning.borgen@sintef.no

Download: OSP Joint Industry Project Flyer


P3200259.JPG