Inviterer til dialogmøte

DigitalNorway arrangerer nå dialogmøter over hele landet. Bli med og sett retning for digitaliseringen av norsk næringsliv. Ålesund 19. januar.

ÅKP
smart fabrikk.jpg

Hvordan kan næringslivet utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse?

 

digital 21 monica.png

Det er blant de sentrale spørsmålene vi ønsker å få svar på når vi reiser arrangerer 10 innspillsmøter rundt om i hele landet for å samle innspill til regjerings egen digitaliseringsstrategi.

Regjeringen har etablert Digital21 for å sette fart på digitaliseringen. Vi ønsker å få innspill fra næringslivet selv om hvor skoen trykker og hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedriften skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.

  • Hvilken kompetanse er nødvendig? 
  • Hvilken innretning bør forskningen ha?  
  • Hvilke reguleringer hindrer endring?  
  • Er dagens teknologiske infrastruktur god nok?
  • Hvilke barrierer som hindrer digitalisering av norske virksomheter – eller din virksomhet

Nå inviterer vi deg til å si hvordan disse spørsmålene påvirker din virksomhet. Innspillene vil vi bruke i vårt arbeid for å komme med forslag til endringer til regjeringen i august.

Møtene vil bli gjennomført med en kort plenumssesjon før vi diskuterer i grupper. I tillegg til å gi dine innspill, er dette en glimrende anledning til å diskutere digitalisering med andre bedrifter. Følg med når vi dukker opp nær deg og meld deg på her.

Ingen deltakeravgift.

LES MER OM DIALOGMØTET

 

Påmelding "Sett retningen for digtalisering av næringslivet"

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply