H.K.H. Kronprins Haakon åpner Signalkonferansen

H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit vil bidra under åpningen av "Marine proteins and peptides Symposium 2016", ved Norsk Maritimt Kompetansesenter 21. april i Ålesund.

ÅKP

I samarbeid med Firmenich vil Legasea arrangere klyngens første signalkonferanse 21. april 2016. Symposiet vil samle 80-100 av verdens fremste forskere innen helseeffekter av marine proteiner og peptider, og målet er å etablere et faglig nettverk.

Av denne grunn er det kun inviterte gjester, men foredragene vil bli streamet via internett, og blir således tilgjengelig for alle som er interessert. Legasea ruller parallelt ut et program for å mobilisere til en stor nasjonal og internasjonal dugnad for å dokumentere helseeffekter fra marine proteiner og peptider. Målet er å oppnå offentlig godkjente helsepåstander innen globale livstilssykdommer. Dette vil åpne for enorme muligheter for biomarin industri, der Norge har en unik mulighet for å ta en global posisjon.

I løpet av de tre dagene konferansen varer vil deltakerne besøke både Fjellstua, Devoldfabrikken i Langevåg og Hotel Union Øye.

Les mer om konferansen her.