Halvårsmøte i regionalt partnerskap

NY DATO 25. august. Julelunchen i desember var ein stor suksess og vi håper mange vil ta turen til årets halvårssamling i august. Hovudtema for samlinga blir tilstadeverande leiarskap og vi får blant anna besøk av Monica Rydland frå NHH.

ÅKP

Tid: 25.august 2020 kl 13-16

Sted: ÅKP Blue Innovation Arena

 

PROGRAM

«Tilstedeværende ledelse» foredrag av Monica Rydland, NHH

Monica Rydland.jpg

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Koronapandemien har store konsekvenser for vårt samfunn og næringsliv. I tillegg har den tvunget oss inn nye arbeidsformer og samarbeidsformer. Hva betyr dette for vår rolle som leder?

I sitt foredrag vil Monica Rydland belyse hvordan endringene vi står i kan ha implikasjoner for ledelse med særlig vekt på forholdet mellom kontroll og tillit.

 Rydland har jobbet som leder og har en doktorgrad i strategisk endring fra NHH med særlig vekt på mellomlederen sin rolle som endringsagent.

Hun er i dag Programdirektør på NHHE, Forsker, Foredragsholder og Konsulent.   Rydland brenner for ledelse, innovasjon og endring og er særlig opptatt av hvordan ledelse kan tilrettelegge for kreativitet, samspill og leveranser.

 Etter foredraget blir det erfaringsdeling i mindre grupper.


 Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Bergljot Landstad

Fylkeskommunen si tiltakspakke på 190 million. Tiltak for å betre situasjonen for bedrifter og næringsliv som ein konsekvens av korona.


Informasjon om aktiviteter i regionalt partnerskap

 Informasjon og ideutveksling rundt planlagte og igangsatte aktiviteter i regionalt partnerskap

Matservering og mingling

Halvårsmøte Regionalt Partnerskap

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply