Gav gode råd til næringsministeren

Næringsministeren topplederforum var samlet i Ålesund denne uken for å diskutere tiltak for å styrke digital konkurransekraft i norsk industri. Vårt ungdomspanel gav sine anbefalinger.

ÅKP
ungforum 6.jpg

Norsk industri står midt i en digital transformasjon som vil kreve massiv kompetanseheving og en rekke andre tiltak skal vi klare å styrke vår digitale konkurransekraft og attraktivitet. Dette var bakteppet for møtet i "Næringsministerens topplederforum for digitalisering av industrien" som ble gjennomført i Ålesund denne uken. Til møtet har Boston Consulting Group (BCG) utarbeidet en rapport som peker på noen klare satsingsområder.  Studien viser at Norges unike domenekompetanse, gode tilgang på data og vår åpne samarbeidskultur preget av høy grad av tillit - gir oss et strålende utgangspunkt som et digitalt knutepunkt. I tillegg har vi en robust digital infrastruktur, høy adopsjon av teknologi og gode lokale rammebetingelser som gjør det attraktivt å drive digital innovasjon i Norge. For å bli en verdensledende digital hub må vi imidlertid øke Norges attraktivitet. BCG har i den forbindelse identifisert fem prioriteringsområder:

  1. Digitalisere Norges verdensledende domenekompetanse.
  2. Ta akademisk lederskap innen anvendt digital innovasjon. 
  3. Bedre tilgangen til industriell vekstkapital. 
  4. Etablere beste praksis for data og deling. 
  5. Øke industriens omstillingshastighet. Styrke digital kompetanse

Les hele rapporten her

ungforum1.jpg

"UNGFORUM" GAV SINE RÅD

Parallelt med topplederforumet arrangerte ÅKP, GCE Blue Maritime og Kongsberg Maritime en workshop med 25 studenter og unge arbeidstakere for å gi innspill fra fremtidens arbeidstakere. Hva mener de er viktigst og hva bør industrien legge mer vekt på? Tre anbefalinger ble løftet frem i diskusjonen:

Se presentasjonen her

  1.  Bruk digitalisering til å bli mer bærekraftig. Digitalisering kan bidra til at vi arbeider smartere, mer effektivt og har et mindre miljømessig fotavtrykk. Ingen industrier kan bli 100 % bærekraftige over natten, men alle kan arbeide med å redusere de miljømessige konsekvensene av sin virksomhet. Dette tror de vil være attraktivt for unge talenter og et konkurransefortrinn for norske bedrifter. 
  2.  Vær nysgjerrig på ny teknologi og still krav til at ledere og ansatte øker sin digitale kompetanse. Bedrifter må bli flinkere til å la de ansatte få prøve nye teknologier, bli kjent med de og bryte ned barrierer for å ta de i bruk. En praktisk tilnærming er viktig for å åpne øynene for mulighetene teknologien kan gi. Samtidig må det stilles krav til systematisk kompetanseheving, gjerne med en form for autorisasjon, slik at alle ansatte bedriften, også ledere og styremedlemmer, løftes i riktig retning. 
  3.  Legg til rette for bedre kunnskapsoverføring mellom industri og akademia. Det må utvikles nye, kreative måter for å koble industri med akademia. Slik kan en lære av hverandre. Flere nærings phd'er, undervisningsressurser fra industrien, fagforum på tvers, "forsker for en dag" og andre tiltak ble nevnt.

Den norske samfunnsmodellen er et godt utgangspunkt for å lykkes med digital transformasjon av industrien. Det krever imidlertid at vi utnytter våre konkurransefortrinn og samarbeid er kanskje vårt sterkeste kort. Næringsklyngene er sånn sett et godt eksempel på samarbeid på tvers mellom industri, myndigheter og akademia

ungforum3.jpg
Innspill fra Ungforum
ungforum4.jpg
Ungforum samlet til workshop
ungforum8.JPG
Marina, Anette, Chris og Silje gav råd om digitalisering