HeidiogWenche1.jpg


Bildet: Heidi Nakken og Wenche Uksnøy.

Det er en veldig høy bevissthet og annerkjennelse i bedriftene om at bærekraftsarbeidet må komme i gang. Noen har ansatt egne bærekraftsansvarlige, andre har fordelt ansvaret i organisasjonen. 

Det mange fortsatt er usikre på, er: Hvor begynner vi, og hva er viktigst for min bedrift? Ikke minst råder det en del begrepsforvirring. 

Gjennom dette kurset jobber bedriftene med sin egen bedrift som case, steg for steg med vesentlighetsanalyser og ESG-rapportering. Når vi kommer ut på den andre siden etter tre samlinger, så er målet at man skal ha en mye klarere oversikt over veien videre, retning og arbeidsmetode for å komme i mål. I tillegg er man langt kommet på et ESG-regnskap for egen bedrift. 

– Misjonsfasen og bærekraftskonferanser for oppvåkningens skyld er på hell, vi må over i praktisk arbeid, sier Wenche Uksnøy, leder for NCE Blue Legasea. 

Legasea leder et samarbeidsprosjekt med BH4S (Businesshub for sustainability) og Fremtidslabben som heter "Verktøykasse for bærekraft". Prosjektet er delvis finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune, og skal arbeide frem praktiske verktøy for bærekraftsarbeid for marin og biomarin næring i regionen. Det er opp i denne verktøykassa NCE Blue Legasea nå legger dette kurset. 

blå logo med tekst rev 1.png

Kurset er utviklet av ÅKP og bærekraftsansvarlig Heidi Nakken. Som ÅKP'ere ellers er hun opptatt av at tiden bedriftene legger inn i å delta på kurs, skal gi konkrete resultater og noe matnyttig for bedriften. 

– På denne måten kan bedriftene komme lenger på en måned sammen enn man kan komme alene på aldri så lenge. Vi har bare tida og veien, så la oss komme i gang og gå, er hennes ganske utålmodige beskjed. 

Selv har Heidi tatt etter- og videreutdanning i Kapasitetsbygging for miljøledelse og bærekraft hos NTNU i Ålesund. "Bedriftene i området vårt er ofte bedre på dette området enn de selv er klar over. Det handler mye om komme i gang og bruke det man har i skapet av data og rapporteringer. Slik kan man både finne ut hvor langt man er fra målet og hvordan man skal jobbe fremover for å komme dit", sier Nakken. 

Vår region har noen av de fremste kapasitetene innen bærekraft. Annik Magerholm Fet hos NTNU har vært en pioner på dette området, og skrev sin doktorgrad om temaet allerede for 25 år siden. NTNU har et sterkt miljø på dette området og Fet har en hånd på mange av lærebøkene om temaet.  

– Det har vært utrolig lærerikt å få innsikt i Fet sin metodikk, og det bruker jeg også inn i dette kurset. Det vi kan telle kan vi både rapportere og forbedre. Alt vi jobber med skal være sporbart, målbart og mulig å følge over tid. Det som er vanskelig å telle, må vi finne gode måter å måle på, sier Nakken.  

ESG-rapporten i seg selv er ikke målet, det skal jo være en vei mot forbedring, slik at både bedriften, regionen og nasjonen når sine mål. I tillegg skal vi alltid se etter muligheter. Hvilke konkurransefortrinn kan vi skaffe oss ved å få dette på stell, og vil vi underveis i det grønne skiftet finne nye forretningsmodeller for økt verdiskaping?

Ble du nysgjerrig på kurset og vil se mer på innholdet eller melde deg på, så finner du mer info HER.