FOUI på 1-2-3

Innføring i relevante virkemidler og tips til hva som kreves for å lage en god prosjektsøknad til forsknings- og innovasjonsprosjekter i næringslivet.

ÅKP
prosjektverksted-illustrasjon-forskningsraadet-hallingdal-naeringshage-440_fullwidth.jpg

I Norge har vi et rikt virkemiddelapparat som kan gi støtte og finansiering til bedriftenes forsknings- og utviklingsprosjekter. Lurer du på hvordan din bedrift skal komme i gang med forskningsbasert innovasjon? Har dere ambisjoner om vekst gjennom utvikling av nye løsninger?

Digitalt prosjektverksted og 1-1 møter

GCE Blue Maritime Cluster inviterer til webinar kl. 12:00 28. mai, her vil vi utforske mulighetene for å støtte til forskning og utvikling. Hvilke virkemidler kan vi søke på, hvordan søker vi, hvordan kommer vi i gang? Er det noen endringer i virkemiddelapparatet i forbindelse med Covid-19 pandemien? Hvilke muligheter finnes det i EU?

Det vil også være mulig til 1 til 1 samtaler med representanter fra Forregion/RFF, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ÅKPs EU rådgiver, i etterkant av webinaret.

Program 28. mai

12:00-13:00

  • Mobilisering til forskningsbasert innovasjon, FORREGION og Regionalt Forskningsfond (RFF) Møre og Romsdal, Øyvind Herse (15min)
  • Muligheter for bedrifter i Forskningsrådet – Hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt, Forskningsrådet, Arthur Almestad (15min)
  • Innovasjon Norges virkemidler for innovasjons- og internasjonaliseringsprosjekter, Alfred Øverland (15min)
  • EU, også for små og mellomstore bedrifter, Per Ingeberg (15min)

13:00-15:00

  • 1 til 1 møter

FOUI på 1-2-3

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply