Første ScaleUp med eksportmodul

ScaleUp hjelper bedriftene med å utvikle sin oppskaleringsstrategi, i tett samarbeid med ÅKPs rådgivere og sin egen mentor, som er håndplukket for dem. For bedrifter som har avdekket et potensial for internasjonal skalering, vil ScaleUp være et naturlig steg på veien mot realisering.

ÅKP
9H6A6563-mindre.jpg

Bildet: Spilka deltok på ScaleUp i 2022. Her er et gruppebilde, med (f.v.): Roger Helgesen (salgssjef Spilka Building Solutions), Ole-Petter W. Jørgensen (CFO Spilka Industri), Lars Erik Vinje (CEO Spilka Building Solutions), Ronny Eidsvik (Key Account Manager i Spilka Industri), Terje Bøe (CEO Spilka Industri) Marianne Slettedal (Corporate Key Account Manager i Spilka Industri) og Laila Gjerdsbakk (Marketing and Communication Manager i Spilka Industri).

– ScaleUp er et program for bedrifter som ønsker å ta spranget ut i den store verden og få radikal vekst i sin egen virksomhet, sier Øyvind Tørlen, mentor for Spilka, som i 2022 deltok i ÅKPs ScaleUp-program.

ÅKP er blant de fremste miljøene i landet på skalering, og har et veletablert ScaleUp-program med fokus på Industriell oppskalering og eksport som leveres nasjonalt, i samarbeid med de fem nasjonale testsentrene i Norsk katapult. Gjennom dette samarbeidet får bedriftene også hjelp til å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. Når bedriften har gjennomført programmet ScaleUp – industriell oppskalering og eksport, har den bygd en vekst og skaleringsstrategi, og skal over i gjennomføring. Dette er spesielt aktuelt her i Møre og Romsdal, som er landets største eksportfylke.

ScaleUp gjøres også i samarbeid med SIVA og Sparebank1 SMN.

Bedriftene i målgruppen for ScaleUp har internasjonalt skaleringspotensiale, dokumentert evne til utvikling og vilje til satsing. Typisk har de 10-30 ansatte, 20 millioner eller mer i omsetning, og er i vekst. Eiere og lederteamet har et høyt ambisjonsnivå, ønsker å bli utfordret og er dedikerte i programdeltagelsen. Disse bedriftene står ovenfor en rekke krevende utfordringer når det gjelder å oppskalere organisasjonen sin. Interne strukturer, kapital, verdikjeder, marked og kultur i inn- og utland er med i vurderingen.

En vellykket oppskalering krever endringsledelse og vilje til re-design av egen virksomhet. Programmet tar utgangspunkt i anerkjent vekstmetodikk fra Massachusetts Institute of Technologys (MIT). Til nå har 30 vekstbedrifter deltatt i programmet og tilbakemeldingene har vært svært gode.

ScaleUp-programmet går over tre måneder med fire todagers samlinger. I tillegg gjennomføres egne moduler i eksportoppskalering og ledelse.