FISK 4.0! - Millioner til forskning og innovasjon i Nordvest

I midten av desember ble det klart at Møreforsking mottar 28 millioner i støtte fra Norges Forskningsråd til sitt bransjeoverskridende prosjekt FISK 4.0! Tildelingen er godt nytt for alle i marin og maritim næring i regionen som driver forskning og utvikling.

ÅKP
Møreforsk.jpg

- Denne satsningen kan gi et stort løft i arbeidet med å omstille næringslivet i regionen. I arbeidet med omstilling og innovasjon står forskning og kompetanse sentralt og prosjektet vil innebære et betydelig kapasitetsløft for Møre og Romsdal, sier direktør i Møreforsking, Agnes Gundersen.

Møreforsking er søker og prosjekteier og har sammen med NTNU Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk utformet søknaden. I tillegg har prosjektet et bredt og spennende konsortium av næringsaktører som er klare til å delta; Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Technotherm, Skiptsteknisk og gruppen «Norwegian sea Frozen at sea». 

Det er også første gang alle de tre næringsklyngene i fylket er med i ett og samme prosjekt – NCE iKuben, NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime Cluster.

Bildet øverst på siden: 
LYKKELIGE MØREFORSKERE:
Gleden var stor da nyheten slapp om tildeling av forskningsmillionene fra Forskningsrådet. Nå gleder Møreforsking og gruppen av aktører seg til å gå i gang med arbeidet.
Disse tre har stått sentralt i utarbeidelsen av prosjektsøknaden som nå er innvilget. Fra venstre forskningsleder og prosjektleder Wenche Emblem Larssen, forskningssjef Linn Kristin Akslen-Hoel og administrerende direktør Agnes Christine Gundersen, alle fra Møreforsking.

Hans Petter Hildre og Håvard Vollset Lien  ved NTNU har også vært viktige bidragsytere i søknadsarbeidet.

Les mer om dette viktige prosjektet her