Fikk 600.000 kroner fra Sparebank 1 SMN

Tilskuddet skal gå til et forsterket program for oppskalering av vekstbedrifter.

ÅKP
IMG_7535.jpg

Sparebank 1 SMN har i mange år vært en solid støttespiller for ÅKP og vår inkubatorvirksomhet. I 2015 støttet banken norsk deltakelse i det regionale entreprenørskaps-programmet MIT REAP ledet av Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT REAP var starten på utviklingen av en ny modell for arbeidet med entreprenører og vekstbedrifter som ÅKP nå har implementert i vår Startup & Scaleup lab. Modellen skal nå videreutvikles og pengestøtten skal forsterke et Scaleup-program rettet mot bedrifter som ønsker å vokse raskt. 

Vi er utrolig glade og ydmyke over tilliten som Sparebank 1 SMN viser oss. Nå skal vi fortsette det gode arbeidet med å utvikle vårt tilbud til bedrifter som ønsker å ta del i vårt Scaleup-program

Per Erik Dalen, ÅKP

Per erik og Jan Rune Hurlen SMN.jpg

Per Erik Dalen, ÅKP og Jan Rune Hurlen, Sparebank 1 SMN