Ferskt klyngemedlem nominert til bærekraftspris

Pretio AS, ledet av grunnleggeren Rune Frostad, har gått fra visjon til virkelighet med et klart mål: å levere helse- og ernæringsprodukter for menneskelig konsum, skapt fra marine ressurser. Engasjementet er drevet av en overbevisning om potensialet som skjuler seg i de store mengdene underutnyttet restråstoff og avskjær fra fiskeri- og landbasert foredlingsindustri. Nå har Pretio blitt nominert til IDC sin bærekraftspris.

ÅKP
Gruppebildekickoff.jpg

La oss utforske historien bak Pretio og deres vei for å bidra til en mer bærekraftig verden.

Nominert til IDC sin bærekraftspris 

Pretio er altså en av 5 nominerte til IDC sin bærekraftspris. Om du ikke kjenner til IDC fra før, så er IDC Norges største industridesignkonferanse hvor man samler bransjekollegaer, kunder, bedrifter, utdanningsinstitusjoner, studenter og designrelaterte organisasjoner i Giske’s fabrikkhaller. Bærekraftsprisen, som er en av flere priser under konferansen,  går til et selskap fra Møre og Romsdal som har designet en løsning som gir økt bærekraft. Prisen skal fremheve en regional virksomhet eller organisasjon som viser vei, er bevisste samfunnsaktører, og motiverer andre aktører til å sette søkelys på bærekraft. 

 Vi spurte Rune hvilke tanker han hadde om å bli nominert til denne prisen på et så tidlig stadium i bedriftens utvikling. 

rune f.jpg

Rune Frostad. Foto: Anne Marte Vestre Berge

"Pretio er et ungt selskap, og det er veldig inspirerende å bli lagt merke til. Det er en annerkjennelse for vårt selskap og den jobben som er gjort at vi allerede nå er blitt nominert til bærekrafts prisen hos IDC Awards. Vårt fokus på FN’s bærekraftsmål, forskning og verdiskapning med minst mulig avtrykk viser at vi har valgt riktig prosess. Nominasjonen er viktig både i nåtid og fremtid og vi er takknemlige for oppmerksomheten."

Inspirasjonen bak 

Rune forteller at den viktigste inspirasjonen bak beslutningen om å etablere Pretio AS, er potensialet i de store mengdene lite utnyttet restråstoff og avskjær fra fiskeri og landbasert foredlingsindustri. Andre faktorer er imidlertid også viktige drivere bak forretningsideen, som det å kunne tilfredsstille samfunnets økende krav og fokus på bærekraft. 

Rune har selv gjennom sin karriere jobbet i mange av de ulike leddene i verdikjeden; fra fiskebåt til fiskemottak, via produksjons og teknologi – ansvarlig for prosessanlegg og etter hvert systemleverandører av avanserte prosessanlegg for internasjonal næringsmiddelindustri. Han forteller at denne erfaringen har gjort det mulig for han å se potensialet som ligger i økt verdiskaping fra de store mengdene restråstoff som er tilgjengelig. Det var dette som i hovedsak ledet frem til etableringen av Pretio AS i 2022, med målsetting om å bli en produsent og global markedsaktør av høyverdige produkter med ingredienser til næringsmiddel- og helsekostindustrien. 

Pretio bærekraftsfokus.JPG


En bærekraftig forretningsmodell

Pretio’s engasjement for bærekraft står altså i kjernen av deres forretningsmodell. Pretio sikrer bærekraft og økt verdiskapning ved å transformere det som tidligere var lite utnyttet restråstoff fra fiskeri- og foredlingsindustrien. 

"Vår nyutviklede prosess og produktportefølje er basert på bruk av restråstoff som hode, skinn og bein fra torskefiskeriene. Dette er hittil en lite utnyttet ressurs med begrenset verdiskapning for fiskeriene. Med vår teknologi og forretningsmodell vil vi kunne tilby høyverdig protein og kollagenprodukter med en kvalitet som gjør det attraktivt for næringsmiddel- og helsekostindustrien i et voksende globalt marked."

På spørsmålet om hvordan Pretio aktivt jobber for å sikre bærekraft i bedriften svarer Rune at de blir en stor mottaker av restråstoff fra fiskefartøy og landbaserte anlegg. Dette vil bidra til en større interesse for næringen å ta vare på hoder og avskjær og dermed øke utnyttelsen av villfanget biomasse. Han sier at dette vil være et godt bidrag til verdiskapning og økt bærekraft i fiskeriene. 

Vi vil tilby høyverdige ingredienser til helsekostindustrien med et langt lavere klimaavtrykk enn tilsvarende ingredienser. 

Restråstofftilgangen i dag er dominert av animalsk slakteavfall fra storfe og svin, samt oppdrettsfisk som kommer fra varmere land. Med produksjon i Norge med god tilgang på fornybar energi, restråstoff fra villfanget fisk og godt klimaregnskap vil det ytterligere bidra til redusert klimaavtrykk. 

Rune oppsummerer slik hvordan Pretio bidrar til lønnsom og bærekraftig verdiskapning

  • Økt utnyttelse av villfanget biomasse
  • Både fisker og landanlegg vil få bedre betalt
  • Det vil skape nye arbeidsplasser i næringen
  • Produksjon basert på fornybar energi (norsk vannkraft)
  • Markedet får tilgang til nye høyverdige produkter med lavt klimaavtrykk

Markedsvekst og konkurransefortrinn

Rune Frostad forklarer videre at Pretio vil tilføre markedet et konkurransemessig fortrinn ved å tilby produkter basert på villfanget råstoff fra norske og nord-atlantiske farvann. 

"Marine kollageningredienser er et voksende marked med forventet årlig vekstrate på 6-7%. Vårt konkurransemessige fortrinn vil ligge i produkter basert på villfanget råstoff fra norske og nord-atlantiske farvann. Dette er fortrinn som allerede har en god markedsmessig klang i det internasjonale markedet. At vi kan tilby produkter som vil skåre godt på enhver bærekrafts rangering og en karbonintensitet som vil være opp i mot 80-90% lavere enn sammenlignbare produkter, vil bli et viktig konkurransefortrinn i det internasjonale markedet".

Veien til det globale markedet 

Fra høsten 2022 og fram til i dag har Pretio gjennomført et utviklingsløp med produksjon eksternt.

"Vi har mulighet til å leie-produsere eksternt i en periode fra årsskiftet 23/24 dersom vi finner det ønskelig. Produktene våre er gjennom kontakt og vareprøver blitt vurdert av store utenlandsk kunder og distributører og det er bekreftet at kvaliteten er meget god. Markedet er interessert i våre produkter", sier Rune. 

Rune poengterer og at når tiden er riktig og planlagte investeringer og installasjoner er komplett på fabrikken deres i Fjordgata 50, Ålesund, vil de gå enda mer aktivt ut i markedet. 

Verdi av medlemskap i NCE Blue Legasea

"Vi opplever å ha blitt tatt god imot av organisasjonen og de andre medlemmene. Som ny bedrift oppleves Pretio å bli ansett for å ta en viktig rolle i sektoren og bidragsyter for forsterket sirkulærøkonomi med med utnyttelse av en bærekraftig matkilde."

Som medlem i Blue Legasea forteller Rune at de deltar på de arenaene hvor de møter representanter fra fiskeri, sjømatproduksjon og leverandørindustri, hvor alle er åpne for å samarbeide på tvers av sine selskaper. Videre mener han at samarbeid, kunnskapsdeling og nettverk er viktig for å kunne styrke og utvikle en bedrift i vekst. 

Pretio_ logo.JPG