Fagkonferanse: Grønne energisystemer

Webinar. Forum for fremtidens maritime energisystemer inviterer til fagseminar om elektrifisering og alternative energibærere i maritim næring 31. mars. Presentasjonene er nå tilgjengelig.

ÅKP
large-Bridge Control - Electric Ferry-Johan Holmquist _ Innovasjon Norge _2_.jpg

GCE Blue Maritime og NTNU inviterer den maritime klyngen på Møre til seminar om grønne energisystemer. Bedriftene i klyngen har i flere ti-år vært en pådriver for utvikling og kommersialisering av ny miljøteknologi. De har lang erfaring med diesel-elektriske fremdrift, LNG-løsninger og batteridrift, og flere ser nå på hvordan hydrogen kan brukes som drivstoff i passasjertrafikk. 

Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, (NMK), Borgundveien 340, Ålesund

Dato: 31. mars klokken 11.30 -15.30

Ingen deltakeravgift, først til mølla. Påmeldingfrist 31.03. klokken 10.00.

Program:

  • ACEL
  • Maritime Partner
  • Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Mørenett
  • Flere kommer