Erna besøkte nytt testsenter

Statsminister Erna Solberg besøkte katapulten tilknyttet ÅKP Blue Innovation Arena. Fikk se hvordan VR kan brukes i design av skip og utstyr.

ÅKP
Erna i simulator.JPG

Solberg besøkte Ålesund og det nye katapult-senteret tilknyttet ÅKP Blue Innovation Arena. Det nye testsenteret skal bistå industrien i utvikling og bruk av digitale tvillinger, avanserte simuleringsmodeller og teknologi for virtuell protyping. At senteret ble lagt til Ålesund mener Solberg henger sammen med den sterke kompetansen i regionen.

- Det at dere har fått status som katapultsenter er en honnør til kompetanse- og industrimiljøet i regionen her.

Erna Solberg  

IMG_6823.JPG

Optimar lager prosesseringsutstyr til sjømatnæringen og fortalte statsministeren hvordan de har tatt i bruk den nye teknologien.

 For oss er det viktig teste mulige løsninger i en tidlig fase. Kunden får se hvordan anlegget ser ut og vi reduserer risikoen for feil.

Øystein Grytten, Optimar 

Norsk Katapult

Testsenter som skal fokusere på utviklingsprosessen av utstyr og fartøy i tidlig fase. Før bedrifter setter i gang med å produsere nye produkt, har de behov for å teste ut prototyper, konsepter og design for å se om de fungerer. Dette er en tidkrevende og dyr prosess. Testsenteret i Ålesund skal bidra til å utvikle digitale modeller (digitale tvillinger) av konsepter og utstyr og teste dem virtuelt ved hjelp av avanserte simuleringsmodeller. Slik vil en spare tid og penger i utviklingsløpet. Bil og flyindustrien er de som har kommet lengst på dette området og vi skal overføre noe av den metodikken og kompetansen til maritim og annen leverandørindustri her i Norge.

Les mer om Norsk katapult programmet her.