ENOVA: Hydrogen til maritim transport

Enova tilbyr nå investeringsstøtte til prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim transport.

ÅKP
menu_5791_2.jpg

Hydrogen kan bli viktig for avkarbonisering av transport og industri i Norge. Særlig i maritim sektor har Norge en unik mulighet til å bidra til omstillingen, og norske bedrifter og innovasjonsmiljøer ligger i front globalt med planer om å ta i bruk hydrogen eller rene hydrogenbærere som drivstoff på skip. For at denne omstillingen skal komme i gang må hydrogen produsert uten eller med svært lave utslipp være tilgjengelig til en kostnad som de første brukerne kan bære. 

Denne utlysningen skal bidra til å bedre tilgjengeligheten av hydrogen som drivstoff i markedet, og dermed legge til rette for teknologiutvikling for og -demonstrasjon av bruk av hydrogen i maritim sektor. Enova er på jakt etter prosjektene med de mest kostnadseffektive løsningene, som har høy bruksutnyttelse og sunne forretningsmodeller.

Prosjektene skal gjøre hydrogen offentlig tilgjengelig for maritime transportformål i Norge, men kan gjerne tilrettelegge for flerbruk med andre sektorer. 

Prosjekter kan søke om opptil 150 000 000 kroner i støtte, og søknadsfristen er satt til 22. april 2022 klokken 13.00.

I løpet av januar 2022 vil det bli lagt ut maler for søknadstekst og budsjett på denne siden. Innen 1. mars 2022 vil søknadssenteret åpnes for å sende inn søknader til utlysningen.

Interesserte bedrifter bes ta kontakt med GCE Blue Maritime for å diskutere søknadsassistanse og prosjektkoordinering.