Enorm pågang etter nettkurs

750 personer har søkt om å delta på kurs og videreutdanningstiltak på kun én uke. - Vi arbeider hardt for å sette opp nye kurs for å møte etterspørselen.

ÅKP
Kurs-aakp-facebook.png

ÅKP og MAFOSS tilbyr nå gratis nettbaserte kurs og videreutdanning til bedrifter og permitterte ansatte som er rammet av koronapandemien. Tiltaket er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er svært populært. De fleste kursene var fulltegnet etter kun to dager.

Vi har aldri opplevd slik pågang etter kurs og kompetansetiltak som vi ser nå. Det er tydelig at bedrifter og de ansatte ser dette som en unik mulighet til å få et kompetanseløft i en vanskelig tid. På kun to dager hadde over 400 permitterte arbeidstakere meldt seg på kurs, dette har i løpet av en uke steget til 750. 

Frank Støyva Emblem i ÅKP.

30 kurs skal styrke kompetanse

næringssjef møre og Romsdal fylkeskommune
Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Næringslivet i Møre og Romsdal er hardt rammet av koronakrisen, og antall permitterte har nådd historiske høyder. Sammenfallende med lavere oljepris og kroneverdi, gjør dette hverdagen for regionens næringsliv ekstra krevende.

For å bistå næringslivet har ÅKP, Mafoss, Digicat og klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea arbeidet frem og satt opp en rekke gratis opplæringstiltak der ansatte kan bruke tiden til å oppdatere sin egen kompetanse. Tiltakene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom BIO 2-ordningen, og NTNU i Ålesund, Høgskulen i Volda og en rekke andre kursleverandører står for det faglige innholdet. Og responsen har vært enorm, noe fylkeskommunen er godt fornøyd med.

Dette viser at BIO-ordninga treffer godt slik situasjonen er no, og ÅKP og Mafoss har gjort ein god jobb med å få fram behova i næringslivet. Vi håpar og trur at kompetanseheving kan gjere at både enkeltbedrifter og næringslivet generelt kan stille sterkare når aktiviteten tar seg opp. 

Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Vil sette opp nye kurs for å møte etterspørsel

Mange kurs fulltegnet og det arbeides parallelt for å sette nye kurspakker. Kursarrangørene ber folk fortsette å registrere seg slik at de får oversikt over behovet fremover. Permitterte ansatte er primærmålgruppen, og blir prioritert først.    

Vi ser at svært mange ønsker å ta kurs, og det er dessverre slik at ikke alle får plass i første runde. Vi arbeider med å øke kapasiteten for å kunne gi bedriftene og de ansatte et relevant og godt kompetansetilbud fremover, sier Emblem. 

Fakta:

  • ÅKP og Mafoss har på vegne av næringslivet søkt Møre og Romsdal fylkeskommune om midler gjennom BIO 2-ordningen til å sette opp nettbaserte opplæringstiltak under koronapandemien.
  • Kurspakken er utarbeidet i samarbeid med næringsklyngene GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og Digicat – Norsk katapultsenter
  • Kursene er fullfinansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og gratis for deltakerne. Bedrifter, permitterte ansatte og enkeltpersoner i hele Møre og Romsdal kan benytte tilbudet.  
  • Personer som er helt og delvis permitterte er prioritert, men også ansatte i jobb kan søke på ledige plasser.
  • NTNU i Ålesund, Høgskulen i Volda, Marint kompetansesenter og en rekke andre kursleverandører står for det faglige innholdet.
  • De første kursene starter 19. mai og det vil komme nye kurs fremover helt til oktober 2020.
  • Tiltaket er en del av de nasjonale krisepakkene under koronapandemien.