Enklere veier inn i EU-finansiering

Det finnes flere intrumenter og programmer under den store H2020 paraplyen enn de store og forskningstunge. SME instrumentet og FTI er mye enklere og har fokus på innovasjon i bedriftene.

ÅKP
eic-innovation.jpg

I en erkjennelse av at de store pengene til innovasjon og forskning som ligger i Horizon 2020 var lite tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter, opprettet Europakommisjonen i 2018 et pilotprosjekt kalt European Innovation Council Pilot.

Her er en rekke programmer, fra forskning på de "spinnville" ideene som kan redde verden, til innovasjonsprosjekter i bedrifter som har lite forskning, men utvikler banebrytende teknologi. Det er spesielt tre programmer av den siste kategorien jeg vil trekke frem, som kan treffe godt i mange av våre klyngebedrifter.

Fast track to innovation

 • Målgruppe: Prosjekter som går på tvers av sektorer med potensiale til å skape radikale endringer. Relativt modne, markedsnære og banebrytende nye teknologier, prosesser og forretningmodeller.
 • 3 til 5 partnere fra minst tre ulike  H2020-land. 
 • Min 60 prosent av støtten må gå til næringpartnere. 
 • støtte til hva? Fra demonstrasjon til kommersialisering, som pilotering, testing og systemvalidering
 • Inntil 3 mill EUR. 
 • 70% støttegrad
 • Frister: Søknader hele året med tre datoer for tildelinger pr år. 

Fast track to Innovation  kan omsøkes av akke typer organisasjoner og bedrifter

SME fase 1 - konseptavklaring

 • Fase en varer maksimalt seks måneder. 
 • Analysere risiko og markedsmuligheter. 
 • IPR og design er andre viktige områder som må vurderes i denne fasen. 
 • Fast sum på 50.000 EUR. 
 • Støtte i arbeidet fra utvalgte coacher

SME fase 2 - Innovasjosfasen

 • I denne fasen skal bedriften videreutvikle innovasjonen. 
 • Penger til hva? Demonstrasjoner, testing, utvikling av prototyper, pilotering, oppskalering og markedstilpasning.
 • Støttegrad 70%, 
 • Sum 1-2,5 mill EUR
 • Prosjektperiode et til to år. 
 • Tilbud om oppfølging og coaching
 • Løpende søknad med 4 datoer for tildelinger pr år

SME instrumentet kan kun omsøkes av små og mellomstore bedrifter (def: mindre enn 250 ansatte, mindre enn 500 mill omsetning, eies ikke mer enn 24,9% av en stor aktør under samme definisjon). Fase to er ikke avhengig av gjennomført fase 1. 

Alle som vil søke om EU midler, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES) hos Forskningsrådet. Det er også mulig å søke reisestøtte til aktiviteter som skal lede frem til samarbeid i EU prosjekter. 

Vår EU rådgiver hjelper til med dette.