Eksport: Heidi førte anbefalingene fra maritim industri i pennen

Rapporten som gir anbefalinger fra den maritime industrien til regjeringens «Hele Norge eksporterer» er nå publisert. Den er ført i pennen av ÅKPs Heidi Nakken.

ÅKP
9H6A8947-2.jpg

– Denne rapporten viser at selv om det er ulike meninger innad i næringen, og ikke alle kan dra nytta av samme tiltak, så samler vi oss om det viktigste når det gjelder. Det er en samlet næring som nå ønsker å være en del av løsningen, både for det grønne skiftet, og for at Norge skal nå de nye eksportmålene, sier Heidi.

Hun er leder for bærekraft og samfunn i ÅKP og har både skrevet rapporten og koordinert gruppen som har arbeidet fram anbefalingene i den. Bakgrunnen er at Maritim Bransjeforening i Norsk Industri fikk i oppdrag å sette sammen en arbeidsgruppe som representerte bransjen, og Heidi ble spurt om å bidra.

Arbeidsgruppen skulle svare ut tre hovedspørsmål fra maritim næring sitt ståsted: Hvordan kan vi selge mer i utlandet, hvordan kan vi øke eksporten fra maritim industri med 50 prosent og hvordan kan våre konkurransefortrinn bidra til mer og grønnere maritim eksport?

Til grunn for dette oppdraget ligger at norsk maritim industri skal være ett av de utvalgte områdene for regjeringens satsing «Hele Norge eksporterer». 

At nettopp Heidi Nakken ble spurt om å skrive rapporten var ikke tilfeldig. Hun kjenner godt til regjeringsarbeid gjennom sin tid som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet under Nicolai Astrup. Heidi kjenner dessuten til bærekraftsutfordringene til næringslivet godt gjennom jobben sin i ÅKP. Her jobber hun også tett på den maritime klyngen i Nordvest, GCE Blue Maritime Cluster, som administreres av ÅKP. For ett år siden lanserte klyngen sin nye strategi New Blue Deal. Denne strategien har satt seg som mål at den maritime klyngen skal bli verdens første utslippsfrie maritime klynge. 

Heidi forteller at det har vært gjort en intensiv, men solid, jobb fra arbeidsgruppen som nå har resultert i rapporten «Mer og grønnere maritim eksport». 

– Det har vært gode diskusjoner på tvers i næringen, og stor takhøyde for ulike innspill. Bedriftene har virkelig engasjert seg , og tatt jobben på største alvor. 

Anbefalingene fra rapporten «Mer og grønnere maritim eksport» går nå inn i Nasjonalt Eksportråds arbeid med å løfte den maritime eksporten.

Les mer om rapporten på Norsk Industri sin nettside her

Last ned rapporten her

Les mer om New Blue Deal her