Du kan påvirke

De syv hovedstolpene er mye godt lagt. Men hvilke utlysninger som skal komme ut av dem, er fortsatt et åpent lerret i to år fremover. Dette gir muligheter.

ÅKP
influence_juergen_priewe_sstock.jpg

ÅKP og klyngene satser tungt på å påvirke, vår industri er en del av løsningen på EU sine utfordringer. 
Bli med og gi innspill!

For å legge maksimal tyngde bak våre innspill, samarbeider vi på tvers av havnæringene. Under ÅKP sitt tak har vi både GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea. Vi samarbeider med de to andre GCE klyngene i Norge, som også har havbaserte næringer. GCE Node i Kristiansand er i utgangspunktet en olje og gass klynge, som også jobber mye med havenergi, GCE Ocean Tecnology (før Subsea) jobber med teknologiutvikling under havflaten. 

Sammen representerer vi en anseelig bredde av bedrifter med havet som sitt arbeidsfelt. Vi sender derfor en felles søknad til Forskningsrådet, som har utlyst midler til å koordinere og gi innspill inn mot EU systemet og utformingen av Horizon Europe. Utlysningen tar utgangspunkt i at EU selv har bedt om innspill, og signalisert at de ønsker å være lydhøre.

Vil du komme med innspill?

Som en del av dette prosjektet vil vi avholde nettverksmøter for bedriftene i de tre klyngene, vi vil gå ut med felles anmodning om innspill fra bedriftene. Det viktige for oss er å kunne fremme hva våre bedrifter er gode på og kan bidra med. Innovasjon og forskning er den store nøkkelen til å løse mange av verdens utfordringer. Våre bedrifter er verdensledende utviklere av teknologi og bærekraftige løsninger i havet. Da må vi også ha ambisjoner om å være en del av Europas løsninger. 

Vi vil utvikle et felles innspillskjema, møteplasser og referansegrupper for å få svar fra hele havnæringen, og vi kommer til å be dere om å svare. Vi håper at mange av våre bedrifter vil være med å forme fremtiden, vi skal være et talerør inn til Brüssel og EU. "Havnorge" har mye å melde. 

Fortsettelse følger, det dukker snart opp en invitasjon i en mailboks nær deg...