Driftsrapporten for 2015

Tradisjonen tro presenterer vi årets driftsrapport nå i desember.

ÅKP
cup2.jpg

Det er med stor glede vi sender ut ÅKPs driftsrapport for 2015. Nytt av året er at i stedet for bare å ha årsrapporter for enkeltprosjektene har vi valgt å samle alt i en trykksak. Dette har sin bakgrunn i at selskapets samlede aktiviteter «henger sammen og forsterker hverandre.» Ved å ha et fullintegrert og synkronisert regionalt innovasjonsselskap betjener vi regionen best. Nytt i år er også at årsrapporten er på engelsk. Dette har sin bakgrunn i at regionens bedrifter og også ÅKP arbeider i et globalt marked, derved er det naturlig å gjøre rapporten tilgjengelig også internasjonalt. Behovet for dette ble forsterket i 2015 ved at klyngeprosjektet Blue Maritime Cluster fikk status som Global Centre of Expertise.

Vi håper årsrapporten gir et godt innblikk i de aktiviteter som har foregått i 2015, og basert på disse er vi klar til å bidra med nye aktiviteter i 2016. Vi vil benytte anledningen til å takke for den tillit, hjelp og støtte vi har fått fra våre brukere og samarbeidspartnere i året som har gått. Uten det gode samarbeidet hadde det vært langt færre aktiviteter å fortelle om. God lesning!

LAST NED RAPPORTEN HER