Digital aktivitetsrapport 2022

Tradisjonen tro er vår digitale aktivitetsrapport for 2022 ute i god tid før jul. I denne kan du lese om hvordan året har vært for ÅKP, klyngene våre GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea, samt DigiCat Norsk Katapultsenter. I år håper vi også at rapporten kan gi deg en god latter.

ÅKP
Newtons-Cradle_juleversjon_Linkedin.jpg

I innledningen til årets aktivitetsrapport skriver Per Erik Dalen, CEO at eksportutfordringen i Norge må løses. Han sier blant annet: 

– For å løse eksportutfordringen må vi i tillegg til klyngeprogrammet, tenke nytt. Vi må nå bygge en nasjonal infrastruktur for eksportsatsinger på tvers av industrier og geografier. De aller største bedriftene klarer seg ganske godt på eksportmarkedene på egen kjøl, men for det store grosset av SMB-bedrifter trenger man hjelp for å bli eksportmodne. Denne infrastrukturen må vi nå utvikle.

Det skorter ikke på utfordringer for næringslivet, men samtidig er det også svært mange selskaper som klarer seg godt. I vår organisasjon adresserer vi både utfordringene og det som fører til vekst. For i god klyngetankegang gjelder det å lære av hverandre, slik at færre kan feile og flere kan lykkes. 

Som Per Erik Dalen skriver er ÅKP en «hjelper», som et fremtidsrettet, komplett og svært fleksibelt innovasjonsselskap. Vi er klare til å ta de utfordringene som kommer.

I aktivitetsrapporten kan du lese om alle greinene innenfor ÅKP-systemet. Klikker du inn på denne får du vite hva som har skjedd i klyngene, GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, i løpet av året. I tillegg får du vite hva ÅKP Entreprenørskap har drevet med. Blant annet forteller vi om det nye tilbudet StepUp. ÅKP Blue Innovation Arena er viktig for oss og her er det full aktivitet. Det kan du lese om i rapporten. I tillegg forteller vi om hva katapulten vår, DigiCat, driver med. For ikke å glemme MAFOSS. 

Om du har vært innom ÅKP i løpet av 2022 er det gode sjanser for at du vil finne et bilde av deg selv i rapporten. 

Og du, denne gangen går vi helt ut av komfortsonen vår og byr på noen korte videosnutter fra studiotrening i ÅKP Studio. Tilbakemeldingene vi har fått på dem til nå tyder på at vi har truffet en humornerve. Midt i alt alvoret er det også viktig med en god latter. 

Klikk her for å komme til aktivitetsrapporten

StepUp-gjeng-mindre.jpg
Fornøyd gjeng med mentorer som er ferdig med StepUP.