Dette skjedde i Land møter Hav i 2023

Formidling, kompetanseheving og prosjektutvikling; Vi gir et overblikk over fjorårets aktivitet i samarbeidet Land møter hav.

ÅKP
elise land møter hav.jpeg

Bildet:  Elise Sæle Dahle

Samarbeidet

Land møter hav har som mål å bidra til bærekraftig innovasjon og industriutvikling på tvers av blå og grønn bioøkonomi. Dette skal oppnås ved å legge til rette for økt vekst og sirkulære verdikjeder i bionæringene. NCE Blue Legasea er prosjektpartner sammen med klyngene Biotech North, NCE Heidner Biocluster og NCE Seafood Innovation. På tvers av klyngene jobber vår dyktige Elise Sæle Dahle med prosjektutvikling. Sammen med Elise legger vi til rette for større satsninger i prosjekter og tverrsektorielt samarbeid. Her kommer et overblikk over aktiviteter vi var med på i 2023.

Formidling

Elise Sæle Dahle har presentert Land møter hav – arbeidet på 23 ulike arrangementer. 12 av disse var arrangert av en eller flere av klyngene i Land møter hav samarbeidet. 11 arrangementer var arrangert av andre aktører. 17 arrangement var fysisk, resten digitale.

Prosjektutvikling

I løpet av 2023 var Land møter hav involvert i 13 ulike prosjektsøknader. Der var 5 stk til Innovasjon Norge, 2 stk til Grønn plattform til Norges Forskningsråd, 2 internasjonale, resterende regionale søknader. Av disse ble 7 prosjektsøknader innvilget.

Kompetanseheving

I 2023 bidrog Land møter hav inn i kompetanseprogram i BiotechNorth – Circular North, og til NCE Heidner Biocluster – Bærekraftsløftet for den grønne bioøkonomien. NCE Seafood Innovation gjennomførte sine Seafood Circular og Seafood Circular Plastic

Innsikt som grunnlag for politikkutforming

Land møter hav bidro i arbeidet med flere innsiktsrapporter som grunnlag for politikkutforming.


Prosjekter

Land møter hav har i 2023 vært prosjektdeltaker i disse prosjektene:

·       BlueMusselFeed – 2023-25 Etablere blåskjell som forråvare til kylling. Deltakere: Fiskå Mølle, Lerøy Ocean Forest, Eide Fjordbruk, Nortura, Animalia, Land møter hav og NMBU

·       Forprosjekt - Ressursoptimalisering for Risneset industriområde Til: Skaparkraft, Møre og Romsdal fylkeskommune Partnere: Spenncon Hjørungavåg AS, Brekke & Kleppe AS, Pelagia Liavåg AS, Vekst i Hareid, Greenstat AS, ÅKP ved NCE Blue Legasea/Land møter hav og Sintef Manufacturing.

·       Utredning for sirkulærøkonomi for sjømat (SIRKSJØ) Finansiering: FHF Søker: Norce Partnere: Proactima AS, Blue Planet As,  BiotechNorth og Land møter hav