Byggestart for fremtidens innovasjonsarena

Blue Ocean Innovation Arena åpner høsten 2017 og skal bidra til å øke innovasjonshastigheten og redusere innovasjonskostnadene for entreprenører og industrien på Møre.

ÅKP
dsfsdf.jpg


ÅKP, SIVA, NTNU i Ålesund og Offshore Simulator Centre har gått sammen for å realisere fremtidens innovasjonsarena i 3. etasje i det nye NMK-bygget som nå er under bygging på Campus Ålesund. Blue Ocean Innovation Arena blir en felles innovasjonsplattform for bedrifter som vil kommersialisere havrommet. Her kan bedrifter og forskningsmiljøer samhandle for å utvikle neste generasjons teknologiske løsninger. Målet er å stimulere innovasjon, effektivere produksjon og bidra til å kutte "time to market".


Norge er inne i en viktig omstilling og vi må akselerere innovasjonshastigheten slik at ideer raskere, rimeligere og bedre utvikles fra å være på prototype-stadiet til å bli klar for introduksjon i markedet, sier Per Erik Dalen i GCE Blue Maritime Cluster.


KATAPULT FOR HELE INDUSTRIEN

Blue Ocean Innovation Arena vil inneholde muliggjørende teknologiområder som Virtuell Prototyping, Big Data og Industrielt Internet. Arenaen vil ha visualiseringsteknologi som binder dette mot nye anvendelsesområder. Tanken er at gründere, bedrifter og forskningsinstitusjoner skal kunne leie denne felles teknologiske infrastrukturen ved behov. Dette er spesielt viktig for små- og mellomstore bedrifter som ikke har ressurser til å ha egne anlegg. Hele industrien vil kunne nyttiggjøre seg av tilbudet og gjennom flerbruk vil det bli mer kvalitet, bedre utstyr, og bedre kompetanse for mindre penger.

Vi ser med glede at Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet foreslår å opprette et Katapult-program der slike innovasjonssentre står sentralt. Vi trenger sentere der gründere og bedrifter kan teste, simulere og visualisere teknologien, produktene eller løsningene sine. Blue Ocean innovation Arena passer perfekt inn i denne tenkningen, sier Dalen.


A208B6163AE646D1A7013AE984C4079D.png