Børstemark - fremtidig marin ingrediens

AgriMare Bio satser videre fra studentbedrift til eget AS og inngår i ÅKPs inkubatorprogram.

ÅKP
agrimarebio3.jpg

Håvar Risnes - leder for Nyskapingsavdelingen og Inkubatorsatsningen på ÅKP sier det slik;

I vår region har vi en tradisjon for at nye bedrifter jobber sammen med etablerte, det gir et tett samspill mellom leverandørbedrift og krevende kunder. Blue Innovation Arena er en allmenning der studenter, gründere og etablerte bedrifter med gode forretningsideer møter krevende kunder. Vi bidrar altså til å synliggjøre verdien av forretningsideen din for potensielle kunder og derigjennom lande kommersielle kontrakter for deg.  

Erfaring viser at de som er disiplinerte i forretningsutviklingen og bygger et godt team rundt forretningsideen sin, er de som i størst grad lykkes med å kommersialisere ideen. Gjennom inkubatorprogrammet tilbyr vi individuell oppfølging, en arbeidsplass i et godt innovasjonsmiljø, med velprøvd metodikk og et unikt nettverk.     Det handler om å vinne frem med idéen óg å levere verdi til kundene!

Selskapet har også signert medlemsavtale med Blue Legasea og vi ser frem til utviklingen fremover. 16 november vil de snakke om sin prosess og hva samarbeid har betydd for de så langt - så kom gjerne på vår temakveld fra kl 1700-2000 16.november og lytt og lær til grunderene fra AgriMarebio!

Les mer om AgriMare Bio her