Blue Legasea På tvers - vel gjennomført

I løpet av to intensive dager, samlet NCE Blue Legasea medlemmer fra klyngen for å delta i et skreddersydd lederutviklingsprogram. Sammen ble deltakerne rustet for å takle utfordringene som møter dem som nøkkelpersonell og mellomledere.

ÅKP
IMG-1771.jpg

Utviklingskurs for mellomledere

Vi ser tilbake på to innholdsrike dager av kurset Blue Legasea På tvers; Et utviklingsprogram for nøkkelpersonell og mellomledere

31.august og 19. oktober inviterte vi medlemmer fra klyngen til oss for to lærerike kursdager, samt en uhøytidelig middag. På bestilling fra klyngen leverte GAGN et skreddersydd utviklingsprogram med fokus på nøkkelpersonell og mellomledere. Kurset styrket deltakernes lederegenskaper med fokus på arbeidsledelse, psykologisk trygghet, konflikthåndtering, kommunikasjon og inkludering. Deltakerne delte verdifulle erfaringer og bygde sterke nettverk, mens kursholderne understreket viktigheten av å imøtekomme bedriftenes behov. 

- Kurset er inspirerende i forhold til å være i lag med andre mellomledere og få gode verktøy for hverdager og mer spesielle tilfeller - Heidi Bostad Roaldsand, leder Atlanterhavsparkens vitensenter

Nødvendige verktøy og nettverk

Gjennom kursdagene har deltakerne blitt bedre rustet til å takle utfordringer i sin rolle. I tillegg er det en gylden mulighet til å bygge verdifulle nettverk med andre bransjeledere. Kursholder Gry fra GAGN mener det er viktig å ha med behovene og ønskene fra bedriftene i kurset; Både verktøy, tips og teori og praktiske innspill. Deling av erfaringer kan utruste nøkkelpersonell og mellomlederne for utfordrende sitasjoner du møter i hverdagen. 

“Det er kjekt å få møte andre i klyngen, også er det greit å få litt mer balast i ryggsekken i forhold til det vi driver med til daglig” - Eirik Rønsen, Epax

Dagene ble fylt med faglig påfyll, interaktivt gruppearbeid, dyptgående diskusjoner og praktiske øvelser. Samlingen i innovasjonsarenaen var preget av kunnskapsutveksling og nettverksbygging, og den felles middagen, etter første samling, skapte en uformell atmosfære for ytterligere relasjonsbygging.

- Nettverking utgjør en veldig viktig del av slike arrangement, da jeg har fått nye bekjentskaper på tvers av bedrifter. I tillegg til viktige verktøy som er nyttig å bruke i min rolle som mellomleder - Sofie Kjerstad Bergh hos Arctic Algae AS

Bli en bedre leder

Kursholder Nina fra GAGN trekker fram kommunikasjon og psykologisk trygghet som de viktigste punktene i mellomlederutviklingen. Kurset gir deltakerne en verktøykasse for å bedre kunne håndtere ulike situasjoner der man skal være både overordnet sjef og kollega. 

IMG-1742.jpg
" Jeg tror en blir en bedre leder" - Nina Fuglebakk om hvorfor lederutviklingskurs er viktig.

Verdien av å delta på Blue Legasea sine aktiviteter

"Det å være med på kurset hos Blue Legasea er utrolig nyttig. Vi har fått innblikk i blant annet kommunikasjon og endringsledelse. Det er utrolig viktige å ha den kunnskapen i de ulike bedriftene, og det å kunne dele kunnskap sammen med de som er i de samme faglige miljøene er ekstremt nyttig. Man kan relatere til de samme tema og man får et ekstra stort utbytte av nettopp det. Vil anbefale alle som har muligheten til å være med i Blue Legasea å bli med og være med på relevante kurs slik som dette." - Dag Øyvind Sæter hos DSM - Firmenich

Kurset samlet imponerende 27 deltakere fra ni ulike medlemsbedrifter, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Deltakerne beskrev kurset som givende og nyttig. Flere deltakere verdsatte spesielt gruppearbeidet med tydelige oppgaver og omfattende kunnskapsdeling gjennom hele kurset. Vi setter stor pris på den entusiastiske responsen fra deltakerne og ser fram til å fortsette å tilby verdifulle læringsopplevelser for våre klyngemedlemmer.  

 

IMG-1703.jpg
F.v. Gry Helen Stavseng, Wenche Uksnøy, Nina Fuglebakk, Ole-Johnny Ødeggard, Mariann V. Reite, Håvard Fanum