Besøk av en engasjert minister

27. mai tok ÅKP imot næringsminister Jan Christian Vestre sammen med en delegasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet. Med i følget var også, blant flere, Ålesunds ordfører Eva Vinje Aurdal. Vestre ville høre om ÅKP, og spesielt katapulten vår, Digicat.

ÅKP
thumbnail_9H6A5153.jpg

Foto: Her er Vestre i samtale med Jan Børre Rydningen fra Digicat. Alle foto: ÅKP/Anne Marthe Vestre Berge.

Vestre fikk oppleve kvintessensen av innovasjonsmiljøet hos ÅKP. Fra å besøke bedrifter som bruker oss, til å få en innføring i hvordan vi jobber med digitale tvillinger. Digicat, som er en del av det nasjonale programmet Norsk katapult, var en av de tingene ministeren var spesielt interessert i å høre om. 

thumbnail_9H6A5153.jpgDigicat er én av fem nasjonale katapulter i Norge og driver med såkalt digitalisering i praksis, noe  ministeren fikk se eksempler på. Dette handler i bunn og grunn om hvordan bedrifter kan spare penger på å teste ut produkter og tjenester digitalt før de realiseres i virkeligheten. Vestre viste stort engasjement for katapultene. Vi setter stor pris på dette engasjementet særlig fordi katapultene er en viktig brikke i å utvikle produkter til eksportnæringene. 

thumbnail_9H6A5339.jpgI besøket fikk vi også frem at klyngene er et stort, kompetent og slagkraftig apparat i å gjennomføre den nasjonale eksportsatsingen. Ved at klyngeorganisasjonene arbeider med alle bedrifter i og utenfor virkemiddelapparatet kombinert med at klyngeorganisasjonene også er med i bedriftenes felles innovasjonsprosjekter gjør at klyngeorganisasjonene får en unik bredde og dybdekunnskap om bedriftene og deres produkter.

I samtalene med Vestre la vi videre vekt på at vi er et komplett innovasjonsselskap med aktiviteter innenfor hele innovasjonsverdikjeden. I dette arbeidet er selvfølgelig eksportfremmende arbeid svært viktig. Vi tillot oss å minne ministeren om at vi må huske at for å få til eksport er vi avhengig av at bedriftene har eiere og styrer med ambisjoner, ekspertkompetanse og ikke minst kapital. Et viktig tiltak i den forbindelse er vårt ScaleUp-program som ivaretar dette, og utfordrer bedriftene på en positiv måte. I programmet ligger MIT-metodikken «Disiplinært entreprenørskap» i bunn. Programmet kjøres nasjonal fordi vi ønsker å bygge nasjonale grønne verdikjeder. Vi mener at bare fokus på region blir for snevert. I tillegg ligger det kvalitet i å mikse næringer og kulturer.
Vi opplevde å ha på besøk en engasjert næringsminister som stilte gode spørsmål og som noterte svarene flittig. Tusen takk for besøket!

thumbnail_9H6A5400.jpg