Åpne utlysninger i H2020 som treffer våre bransjer

Hva er åpent og aktivt innen Horizon 2020 sine store arbeidspakker nå? Her er to programmer som kan være høyaktuelle for bedriftene i GCE Blue Maritime, som har frister i 2020.

ÅKP
374527_horizon2020.jpg

Hele Horizon 2020 blir i disse dager evaluert og revidert. Fra 2021 går vi inn i et nytt stort program som heter Horizon Europe. Potten her er enda større, vi går fra 80 MRD Euro til 100 MRD Euro. 

Fortsatt er det penger igjen i H2020 potten, og noen av de gjenværende utlysningene er svært aktuelle. Særlig er to utlysninger under det store programmet "Smart, green and integrated transport" aktuelle for medlemmene i GCE Blue Maritime. Den ene går på nullutslippsfartøy for lange distanser, den andre går på styrking og modernisering av skipsverft. 

Det er mulig å være med i en søknad som deltager og "eier" av en arbeidspakke. Det er ikke nødvendig å kjenne alle parter fra før, eller å dra hele lasset alene. For dem som er interessert i å delta i en søknad, så er det en informasjonskonferanse og nettverksmøter i Brussel i 8. oktober. 

Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards

Dette er en utlysning av type Innovation Action (IA), som betyr at den har tungt innovasjonsfokus, ledes fra næringslivet og inneholder relativt lite forsking. Teknologien som brukes har en viss modenhetsgrad (TRL5).
Søknadsfrist i april 2020. Støtten er 4-6 mill EUR, støttegrad inntil 70%. Krever samarbeid mellom minimum tre parter i tre ulike EU land. (Norge regnes i denne sammenhengen som fult medlem)

Hovedmål: Holde på og styrke Europa sin posisjon som de fremste skipsbyggere av avanserte skip.

  • Utvikling/implementering av innovative teknologier og systemer. 
  • Hente teknologi fra andre sektorer, spesielt de med potensiale for å redusere CO2/andre utslipp.
  • Identifisering kompetanseutviklingsbehov og strategier for å maksimere verdien av innovative produksjonsteknologier og praksis.
  • Testing og fysisk demonstrasjon av teknologier til minst TRL 5, inkludert benchmarking av eksisterende praksis, vurdering av miljøbelastningen og kvantifisering av tilleggsverdien.
  • Utvikling av forretningsplaner og rullering av strategier.
  • IPR og eller andre tiltak for å redusere lekkasje av de utviklede innovasjonene utenfor Europa

Decarbonising long distance shipping

Dette er utlysning av type Research and innovation Action (RIA), som betyr at den inneholder vesentlig mer forskning enn en IA. Prosessen blir gjerne drevet fra et forskningsmiljø sammen med bedriften. 
Totrinnssøknad med frist for skisse i januar 2020, og trinn to i september 2020. Støtte 5-10 mill EUR, støttegrad inntil 70%. Krever samarbeid mellom minimum tre parter i tre ulike EU land. (Norge regnes i denne sammenhengen som fult medlem)

Hovedmål: Redusere karbonutslipp for langdistanse skipsfart.

I tillegg til en rekke forskningsspørsmål som skal besvares, er dette de viktigste punktene for bedriftene.

  • Samarbeid med for eksempel operatører, skipsbyggere, produsenter av marint utstyr, leverandører av drivstoff og energi. 
  • Et bredt spekter av potensielle løsninger kan foreslås inkludert bruk av vind og solassistanse kombinert med effektivitetsforbedringer og andre alternative energier. 
  • Mulig infrastruktur skal hensyntas, støtter IKKE selve drivstoffutviklingen.
  • Teknologier, systemer og praksis testes i full skala. (min TRL 5)

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår EU-rådgiver Heidi Nakken