ÅKPS AKTIVITETSRAPPORT 2017

Se 3D film, intervju med gründere og bedriftsledere og resten av aktivitetene fra året som gikk.

ÅKP
Nisse ÅKP jule.png

Kjære alle sammen

Tradisjonen tro sender vi ut ÅKPS AKTIVITETSRAPPORT 2017 i god tid før jul. I år i en heldigital og eksperimenterende form der vi kombinerer 3D, 360-film, animasjoner, filmer og artikler. Dette har ingen gjort før oss. Prøv VR-brillene for smart phone som er på veg til dere i posten og få et lite innblikk i de mulighetene nye visualiseringsløsninger gir.

Rapporten sees best på følgende måte:

1. Med mobil og VR-briller. Åpne rapporten på mobilen. Start 360/3D filmene, og velg å åpne filmen i Youtube-appen. Denne støtter visning med bruk av VR-briller. Trykk VR-symbolet   og sett mobilen fast i vedlagt VR-brille, se deg rundt og opplev. Resten av rapporten kan leses på vanlig måte.

2. Se rapporten på mobil/nettbrett (uten VR-brille). Se filmer med 360 panorering. Resten av rapporten kan leses på vanlig måte.

3. Se rapporten på PC/desktop med 360 panorering. Leses som en vanlig nettside.

Rapporten for ÅKP og klyngeprogrammene finner du her

Et spennende år

2017 har vært et utrolig spennende år for ÅKP og for klyngeprogrammene vi fasiliterer på vegne av næringslivet. Det har vært mange høydepunkter, men vi vil spesielt trekke frem åpningen av ÅKP Blue Innovation Arena på Campus Ålesund 26. september. Dette er Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Et moderne testsenter for visualisering, simulering og virtuell protyping.

Virtual Reality

Vi tror at vi bare har sett begynnelsen på bruken av VR-teknologi, avanserte simuleringsmodeller og digitale tvillinger. I ÅKP Blue Innovation Arena skal vi bygge en felles infrastruktur og sterk kompetanse på bruken av disse muliggjørende teknologiområdene slik at industrien og offentlige virksomheter kan få en arena for å utvikle nye produkter og tjenester.

Utviklingen skjer i et rasende tempo. Ukentlig dukker det opp nye bedrifter som tilbyr nye løsninger. Vi har ikke alle svarene, men én ting er vi sikker på.  Kombinerer vi vår tradisjon for entreprenørskap og innovasjon med de nye muliggjørende digitale teknologiene så finnes det ingen grenser for hva vi kan få til.

Fortsatt i omstilling

Norge og spesielt våre oljerelaterte næringsklynger er fortsatt inne i en krevende omstilling. Samtidig har historien vist at omstilling også åpner for nye muligheter. Verdens befolkning vokser raskt og det skaper behov for mer mat, energi og mineraler. En bærekraftig utnyttelse av havrommets ressurser er nøkkelen til å møte dette behovet. Med et globalt marked i vekst og ledende klynger innen maritim, marin og møbel, så mener vi at både vår region og Norge er godt posisjonert i forhold til fremtiden. Her må alle gode krefter dra i samme retning. Vi skal i hvert fall gjøre vårt.

Vi vil benytte anledningen til å takke for den tillit og hjelp vi har fått fra våre kunder og samarbeidspartnere i året som har gått. Uten det gode samarbeidet hadde det vært langt færre aktiviteter å fortelle om.

Vi i ÅKP og klyngeprogrammene ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Per Erik Dalen, Oddbjørn Hatløy og Wenche Uksnøy

Epostsignatur Arial Narrow

ÅKP AS

Borgundvegen 340, 6009 Ålesund, T: 70 32 92 00

www.aakp.no