ÅKP er samarbeidspartner i nytt senter for kunstig intelligens

Senteret heter Nemonoor og skal få fart på bruken av kunstig intelligens i norske virksomheter over hele landet. ÅKP var med på lanseringen av senteret.

ÅKP
web-samarbeidspartnerne.jpg

På bildet: Elisabeth Solvang i ÅKP, Fred Husøy i iSi, Pål Haugen i Furuno, Inger Johanne Krohn ved NTNU, Arne Monsholm i ÅKP og Eirik Andreassen i Digital Norway. 

– Nemonoor skal være en tjenesteleverandør og en hub. Vi skal finne midler og støtte med helt konkrete ressurser til virksomheter. Og vi skal koble sammen aktører som kan dra nytte av hverandre, sier Eirik Andreassen i Digital Norway. 

Han er koordinator for Nemonoor, et helt nytt nasjonalt senter for kunstig intelligens. Senteret består av åtte partnere fra forskning, akademia, innovasjon, nettverk og testsentre. ÅKP er én av disse åtte partnerne. Under lanseringen av senteret, som foregikk 23. mars i Rebel-huset i Oslo, var ÅKP representert på scenen sammen med NTNU. Med oss hadde vi to bedrifter som vi har samarbeidet med, som viste hvordan kunstig intelligens kan brukes i praksis. Dette var Furuno Norge, representert ved Pål Haugen og iSi AS, representert ved Fred Husøy. Nærmere bestemt viste iSi hvordan datasyn effektiviserer og øker kvaliteten på norske rekkverk langs vegene. Furuno viste at bildegjenkjenningsteknologi gir oppdrettere bedre verktøy for å overvåke aktivitet i merdene.

Kunstig intelligens kan brukes av mange

Både Pål Haugen og Fred Husøy var opptatt av å vise at kunstig intelligens er noe som ikke bare kan brukes av de store, internasjonale, bedriftene, men at teknologien også kan ha nytte for mindre bedrifter. 

web-pålhaugen.jpg
Pål Haugen på scenen under lanseringen.
– Jeg tror det er viktig å vise at AI prosjekter ikke trenger være kjempestore, men også kan gjøres i SMB segmentet i Norge. Sammen med iSi fikk vi belyst at det er mulig å gjøre nettopp dette. Teknologien har jo vært tilgjengelig lenge, det er bare å tørre å prøve å bruke den, kommenterer Pål Haugen, og legger til: 

– Det er mange som har forsøkt seg på å si noe om hva kunstig intelligens og maskinlæring kommer til å bety fremover. Alle som har gjettet til nå har stort sett tatt feil, så det tør jeg ikke prøve på. Men, teknologien kommer til å utvikle seg både når det gjelder regnekraft og nye algoritmer.

Også Fred Husøy er realistisk optimist med tanke på å bruke kunstig intelligens: 

– iSi syntes det var kjekt å være med på Nemonoor-lanseringen og følte at presentasjonen vår, sammen med den til Furuno, var gode praktiske eksempler på konkrete prosjekter innen maskinlæring og AI. I tillegg var det fint å treffe andre aktører og se at ÅKP deltar aktivt i Neomonoor.

I likhet med Pål Haugen er Fred Husøy opptatt av at KI aldri helt kan erstatte mennesker: 

– Det er ikke tvil om at KI og maskinlæring vil være et nyttig verktøy for å håndtere og analysere store datamengder. Når det kommer til viktige beslutninger vil det fortsatt være viktig å ha med et element av sunn fornuft, og menneskelig logikk for å kvalitetssikre og forbedre resultatene som gis av algoritmene.

web-fredhusøy.jpg
Fred Husøy i iSi.

Vil bygge kompetanse

Når Nemonoor nå lanseres, er formålet å bygge kompetanse og evne hos private og offentlige virksomheter til å ta i bruk kunstig intelligens. De skal også sikre synergier med andre aktører på nasjonalt og europeisk nivå. 

Den nye nasjonale huben tilbyr kunnskapen, testsentrene og nettverket norske virksomheter trenger for å lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens.

– Kunstig intelligens har aldri vært mer omtalt, diskutert eller benyttet enn nå, forklarer Eirik Andreassen i Digital Norway. 

– Derfor er det stadig viktigere for bedrifter, organisasjoner og virksomheter å forstå og utnytte potensialet i teknologien.

Arne Monsholm, som er prosjektleder for Nemonoor i ÅKP, mener det nye, nasjonale, samarbeidet er viktig: 

– Som ansvarlig for evaluering og oppfølging av selskaper som mottar tjenester fra Nemonoor vil ÅKP være i tett kontakt både med kunder og tjenesteleverandører. Prosjektet vil utvilsomt bringe oss nærmere viktige miljøer innen kunstig intelligens, som er en teknologi vi bare vil se stadig mer av. 

Arne Monsholm mener selve lanseringen av Nemonoor var sentralt å være med på for ÅKP.
– Lanseringen var viktig for ÅKP fordi den satte oss på kartet i disse tider der kunstig intelligens er i vinden som aldri før. Viktige og riktige representanter for næringslivet, organisasjoner og forskningsmiljøer var med på å gjøre dette til et flott og interessant arrangement.

Timingen er god 

 – Det har aldri vært så kort vei fra forskning til anvendelse på noe felt. Det skjer så mye, og det er spennende. Nå kan alle ta i bruk litt kunstig intelligens, selv uten å kunne programmere. 
Det sier Inga Strümke. Hun er forsker ved Norwegian Open AI Lab på NTNU og SimulaMet, med kunstig intelligens som fagfelt. 

– Vi er fortsatt tidlig i utviklingen, påpeker hun. Ingen kjenner omfanget av hvordan teknologien kommer til å påvirke samfunnet og verden vi lever i. Det gir mange muligheter, men også en rekke utfordringer. 

Strümke mener timingen bak Nemonoor er god: 

– I Norge har vi høy tillit, stor grad av digital modenhet og masse data. Det finnes mange anledninger til å lære av hverandre og bygge broer. Da er det viktig med åpenhet og mer samarbeid på tvers for å gjøre dette på en god måte. 

– KI kan kutte globale utslipp med en femtedel

Konsortiet bak Nemonoor består av noen av de fremste miljøene på kunstig intelligens i Norge: NORA/UiO, Norway Health Tech, NTNU, SINTEF, Digital Norway, Smart Innovation Norway, Institutt for Energiteknikk (IFE) og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP).

Morten Dalsmo er konserndirektør i SINTEF Digital. Han poengterer at det er et skrikende behov i næringslivet for tilgang på ressurser som omhandler kunstig intelligens: 

– Næringslivet har mye å gå på når det kommer til å dele data og kompetanse på tvers av bransjer og sektorer, begynner han og legger til: 

– Kunstig intelligens har potensialet til å redusere globale utslipp med en femtedel innen 2030. I SINTEF er vi opptatt av å koble næringslivet på forskningsfronten og sørge for at kunstig intelligens tilpasses flere anvendelsesområder. 

Håkon Haugli, direktør i Innovasjon Norge, er også tydelig på at delingspotensialet i norsk næringsliv er stort: 

– Nemonoor er en fantastisk koblingsboks mellom ulike bedrifter og næringer. Så er det opp til deltakere å gå inn i det med de gode spørsmålene og vilje til å dele. Hvis de gjør det, så er dette et helt uovertruffent bra initiativ. 

Tettere på den europeiske utviklingen 

Nemonoor er en European Digital Innovation Hub (EDIH, kan uttales «eddy»), og er delvis finansiert gjennom Norges medlemskap i EUs 7-årige DIGITAL-program. Det innebærer at tjenestene vil tilbys gratis eller til en redusert pris. 

I Europa pågår det for tiden et stort ressursløft når det kommer til kunstig intelligens, påpeker Andreassen. EU har per dags dato gitt tilsagn til at det opprettes 136 EDIHer i alle EU-medlemsland. 
Andreassen forklarer at Europa har verdens høyeste tetthet av forskere, men samtidig verdens laveste andel av oppstartsbedrifter.

– Det er en indikasjon på at vi ikke klarer å overføre den kunnskapen som finnes i forskningsmiljøer og klynger til næringslivet, sier Andreassen og legger til: 

– Teknologien skal gjøres så tilgjengelig at alle kan ta den i bruk. Det er dit vi må. 

Les mer om Nemonoor her

web-overblikksal.jpg