5 lærdommer vi tok med oss fra 1st Mission Arena

Vi har vært i Göteborg for å lære meir om sirkulærøkonomi i blå næring, og delta i EU-prosjektmøte. Les videre for å se hvordan inntrykkene herfra kan bidra til klyngeaktiviteten fremover.

ÅKP
Blue Mission Banos-5873.jpg

Vi har vært i Göteborg i forbindelse med EU-prosjektet BlueBioClusters. Her deltok vi på workshops, paneldebatter og prosjektpartnermøte.


Om BlueBioClusters

Dette er et av EU-prosjektene der NCE Blue Legasea er samarbeidspartner. Prosjektet handlar om overgangen til en sirkulær havnæring, med fokus på kystregioner.

 

5 lærdommer vi tar med hjem til klynga

1. “The risk of business as usual”

En viktig, omvendt mate å tenke på. Eksempel på fungerende industriell symbiose: I kommunen Sotenes, Sverige ble risikoen av å ikke samarbeide for høy. Konkrete eksempler er viktige å formidle, de inspirerer videre.


2. Viktigheita av likestilling i blå næring

Det er svært viktig å la kvinner i blå næring få fortelje sine historier og bli lyttet til. Vi blei sjølv inspirerte av historiene, og det satte i gang nyttige diskusjoner i salen. Ikke minst resulterte dette i viktig feedback for videre arbeid i EU-prosjektet WINBIG.


3. Hvordan ta ned infrastrukturelle barrierer i tarenæringen, spesielt for småskala taredyrkere

Her ble vi inspirerte til å ha lignende workshops med Norge som kontekst.


4. Økonomisk avhengighet og tillit

Det er store internasjonale variasjonar i stat-industriforhold. Deltakerne ble etter diskusjoner enige om at overtalelse, utholdenhet og tillit er nøkkelen.


5. Lønnsomme sirkulære tjenestemodeller og hindringer

Temaet ble diskutert med konkrete innspill i form av prosjekt og startups, i en forsamling deltakere med tverrfaglig bakgrunn. 

Format og innspill fra workshops og paneldiskusjoner som dette beriker vårt grunnlag for videre utvikling av kurs og arrangementer for klyngemedlemmene våre.

Plattformen BlueBioMatch, som kobler sammen aktører i industri, akademia og forskning, er en del av EU-prosjektet. Har du ennå ikke registrert deg, finner du plattformen gjennom lenken under.

https://bluebiomatch.hivebrite...