2 millioner i presåkornkapital

ÅKP og Protomore får to millioner kroner i presåkornkapital fra Innovasjon Norge. Ta kontakt dersom dette er interessant for din gründerbedrift.

ÅKP
presåkorn 3.jpg

Bidratt med finansiering til 9 gründerbedrifter

ÅKP har de siste årene bidratt til egenkapitalfinansiering i ni gründerbedrifter via Innovasjon Norge sin ordning med pre-såkornkapital. Nå har ÅKP, i samarbeid med @Protomore, fått ytterligere nye midler gjennom denne ordningen. Ta kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon dersom dette kan være av interesse for deg og din gründerbedrift!  

Ta kontakt med vårt Startup-team

Håvar Risnes (2).JPG
Håvar Risnes - Avdelingsleder - 417 89 043
RobertVoldnes.jpg
Robert Voldnes, seniorrådgiver - 906 58 517
ArneMehl.jpg
Arne Mehl - Seniorrådgiver - 952 50 120