– ÅKP er allerede med i Nasjonalt Eksportråd

Daglig leder for ÅKP, Per Erik Dalen, liker satsingen på eksport fra regjeringen, og forteller at organisasjonen hans allerede har en rolle i satsingen.

ÅKP
PerERIKmindre.jpg

På bildet: næringsminister Jan Christian Vestre.

Dalen ser nå frem til at det raskt kommer opp store og fokuserte satsinger som løfter norsk eksport. 

– Vi har lite tid å miste, og mange er klar til å ta fatt når satsingene til regjeringen blir lagt frem. Det er også et godt signal for næringen og regionen at maritim næring er en av de næringene regjeringen satser på.

I pressemeldingen fra regjeringen om den nye eksportstrategien ble det lagt vekt på at regjeringen oppretter det som skal hete Nasjonalt Eksportråd. Dette skal gi råd og innspill til næringsministeren og utforme forslag til fem til ti større strategiske eksportsatsinger. Rådet vil bestå av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet, og betjenes av et sekretariat. Strategien ble presentert av næringsminister Jan Christian Vestre 10. mars. 

Dalen forteller også at ÅKP allerede er engasjert inn mot Norsk Eksportråd ved at styret har leid inn ÅKP AS til å koordinere arbeidet med å få frem en norsk maritim eksportstrategi.

PerERIKmindre.jpg
Per Erik Dalen.
ÅKP har også inngått kontrakt med Innovasjon Norge for å bidra inn i deres eksportprogram HPO, som er en forkortelse for High Potential Opportunities. Gjennom programmet skal Innovasjon Norge hjelpe norske bedrifter til å vinne store internasjonale kommersielle kontrakter på over 500 millioner kroner.

Også i programmene til ÅKP er det lagt inn eksport som en del av innholdet, spesielt gjelder det «ÅKP Scale Up», som er et vekstprogram for eksisterende bedrifter.

– Som regionalt innovasjonsselskap er ÅKP opptatt av samarbeid med alle som kan bidra til at eksportbedriftene får et så godt og sømløst tilbud som mulig, slår Dalen fast.