- Vi skal prioritere klynger

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte havnæringene da han startet sin havturné i Ålesund nylig.

ÅKP
IMG_6240.JPG

Et 30-talls bedriftsledere fra maritim og marin klynge møtte Torbjørn Rød Isaksen i ÅKP Blue Innovation Arena da han startet sin havturné i Ålesund. - Regjeringens politikk er rettet inn mot å utvikle og forsterke de næringene og klyngene der Norge allerede er ledende. Havnæringene betyr utrolig mye for sysselsetting og vekst i den norske økonomien og vi er helt avhengige av et konkurransekraftig og fremtidsrettet næringsliv skal vi lykkes, sa Isaksen.  

- Norge skal også i framtida være best på hav

Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister

Katapult og "Pilot H"

Gode finansierings- og tilskuddsordninger i virkemiddelapparatet, som både støtter opp under de mindre bedriftene, samtidig som de store kan få drahjelp til å løfte store forsknings og utviklingsprogram, ble trukket frem av bedriftene. Digitalisering og automatisering utfordrer spesielt SMB-segmentet og Katapultprogrammet ble løftet frem som viktig for denne målgruppen. Utviklingen av for eksempel digitale tvillinger krever både ny infrastruktur og kompetanse og her har Norge en unik mulighet til å ta en global posisjon innenfor havnæringene. 

Bedriftene i regionen foreslo også en nasjonal satsing kalt "Pilot H" etter modell av Pilot E.  Det foreslås å opprette et slagkraftig havteam i virkemiddelapparatet som kan koordinere og forsterket innsatsen nasjonalt mot havnæringene. Havteamet er foreslått lokalisert til Ålesund for å kunne spille på de sterke maritime og marine kompetansemiljøet i regionen. 

Må fremme entreprenørskapsånden

Norge må bli bedre på entreprenørskap og innovasjon, både i nye og eksisterende bedrifter, her skal regjeringen gjøre mer, sa Isaksen under besøket. Han fikk samtidig anledning til å møte de som har satset som gründere da han besøkte ÅKPs startup lab. Blant gründerne der var blant annet de nybakte vinnerne av "Næringsteft" Agrimare Bio og finalist Tango Seaweed. 


IMG_6208.JPG

Maritime Partner

Omstilling til nye markeder var tema da næringsministeren besøkte Maritime Partner i Ålesund. Bedriften har fått merke nedgangen i oljeserviceindustrien og har på kort tid måtte omstille seg til andre markeder. Omvisning i en servicebåt til havvindparker, en fjordsightseeing-båt og møte med lærlinger stod på programmet. 

IMG_6279.JPG