- Næringsnær forskning må prioriteres

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte fredag rundt 60 representanter fra akademia og næringslivet på Campus Ålesund. ÅKP var arrangør.

ÅKP
IMG_5691.JPG

Langtidsmeldingen for forskning

Røe Isaksen innleder dialogmøtet med å skryte av hvor gode vi i Norge er på innovasjon, og siterer Gro Harlem Brundtland «Det er typisk norsk å være god». «Men det er ikke nok å være god! Vi må bli bedre enn god!» følger han opp med. Vi bruker i dag 1% av BNP på forskning i det offentlige, men vi ønsker å bruke 3% på forskning i privat og offentligsektor til sammen.

- Vi er et lite land som konkurrer i et globalt marked og for at vi skal fortsette i den posisjonen vi har internasjonalt, er det viktig med mer forskning i privat sektor, bedre integrasjon mellom høyere utdanning og næringsliv og vi må stimulerer til økt tverrfaglighet. (Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen)

Fleksible ordninger

Signalene fra forskningsinstitusjonene var nokså tydelige på at virkemiddelapparatet må være tilpasset endringshastigheten i samfunnet ellers. Ordningene må være fleksible, ha rask behandlingstid og de må løfte seg vekk fra detaljnivået, sier Agnes Gundersen fra Møreforskning Ålesund.

«En gründer som leverer en søknad i slutten av oktober, må vente i 1,5 år før en eventuell støtte kan bli utbetalt. Slik kan det ikke fortsette.», sier Henning Borgen fra SINTEF Ålesund.

Det ble et godt dialogmøte med rundt 60 deltagere. Alle som ønsket det, fikk sagt sin mening om langtidsmeldingen.

«Dette er sjokoladekake med omega 3!», Torbjørn Røe Isaksen.

IMG_5678.JPG