- Må ta offensive grep

Korona-pandemien og oljeprisfallet kommer på det verst tenkelige tidspunktet for den maritime næringen. Nå må vi ta offensive, nasjonale grep for å hjelpe næringen gjennom krisen og inn i fremtiden.

ÅKP
siem-moxie-starts-hywind-scotland-charter-1024x683.jpg

Må ta offensive grep for å bygge bo mellom fortid og fremtid

 Vi vet at havnæringene kommer til å vokse betydelig i tiårene fremover og Norge har som ambisjon å være verdens ledende havnasjon. Da må vi handle nå.

Per Erik Dalen, klyngeleder i GCE BLUE Maritime Cluster 

 

Ifølge en ny rapport fra Menon, vil korona og oljeprisfallet ramme den eksportrettede industrien i Møre og Romsdal hardt. 3.000 arbeidsplasser i eksportindustrien kan forsvinne fra fylket i 2020. Det utgjør nær fire prosent av fylkets arbeidsplasser i privat sektor. Det er kommunene Ulstein, Herøy, Vestnes, Kristiansund og Ålesund som blir hardest rammet, viser Menons tall.

per erik dalen innovasjonsarena.jpg
Per Erik Dalen oppfordrer til kraftig satsing på havnæringene

Møre og Romsdal rammes hardt fordi vi er Norges største eksportfylke og store innenfor maritim industri. Hvis Menons tall er riktige, er det alvorlig. Den maritime næringen i regionen er sårbar fordi vi sliter med ettervirkningene av oljeprisfallet i 2014. Næringen har kommet langt i omstillingen og markedet er der, men omstillingen har ført til at soliditeten i bedriftene er sterkt svekket. Derfor kommer krisen på et svært uheldig tidspunkt. 


Jeg er optimist med tanke på fremtiden, men næringen kommer ikke dit uten målrettede nasjonale tiltak nå.

 

Dalen peker på at havrommets globale betydning vil øke kraftig. Dette skaper store muligheter for norsk verdiskaping og sysselsetting, men forutsetter at vår komplette maritime verdikjede er intakt etter krisen. Ellers vil det ikke være en industri å bygge fremtiden på.

 

GCE BLUE Maritime Cluster ser for seg en tretrinns rakett for å utvikle den maritime klyngen inn i fremtiden:

 

•             På kort sikt blir det viktigste at bedriftene har likviditet til å sikre videre drift og får hjelp til å dekke faste kostnader. Dette kan ikke resultere i at gjeldsgraden i selskapene øker.

 

•             På mellomlang sikt må myndighetene utnytter mulighetsrommet som ligger i EUs konkurranseregelverk ved eksepsjonelle hendelser for å sikre norsk produksjon. Eksempler kan være nullutslipp ferger og hurtigbåter (elektrisk og hydrogen), havvind fartøy, nærskipsfart og forskningsfartøyer. Videre må det på plass en ordning for å sikre ny egenkapital til bedriftene. Tiltak for å lette bedriftenes balanser bør også vurderes.

 

•             På litt lengre sikt må Norges ambisjon om å være en verdensledende havnasjon, fylles med innhold og offensive grep. Nye markedsmuligheter basert på miljøvennlig energi i havnæringene, må identifiseres. Dette må følges opp av strategiske FoU-programmer. Dagens verdikjeder hos næring og kunder bør vurderes med tanke på å finne nye forretningsmodeller hva gjelder bygging, eierskap, drift og finansiering av skip tilpasset fremtidens markeder.

 

- Jeg er optimistisk på vegne av den maritime næringen i regionen i et tiårsperspektiv. Klyngen har tidligere vist stor omstillingsevne, men det kommer til å bli noen tøffe år nå. Derfor trenger næringen kraftfulle nasjonale grep både i det korte og lange bilde, sier Dalen.

Rapport fra Menon om Møre og Romsdal finner du her

Rapport fra Menon om hele Norge finner du her

Kontakt:

Per Erik Dalen, GCE BLUE Maritime                           mob. 920 60 37