- En alvorlig situasjon, men også lysglimt

GCE Blue Maritime har gjennomført en undersøkelse i den maritime klyngen om konsekvenser og behov for tiltak som følge av koronautbruddet. Situasjonen for mange bedrifter er svært utfordrende. Men det finnes lysglimt.

ÅKP
per erik dalen innovasjonsarena.jpg

Har fått innspill fra 50 bedriftsledere

Klyngeorganisasjonen GCE Blue Maritime har denne uken spurt ledere i den maritime klyngen om hvilke utfordringer og behov for tiltak de har i denne utfordrende situasjonen. Vi har fått rundt 50 svar og flertallet av bedriftene forventer at koronautbruddet vil gi store konsekvenser, både kortsiktig og langsiktig. 80 prosent av bedriftene sier markedsforholdene vil bli vanskeligere og betydelig vanskeligere de neste tre månedene. 60 prosent oppgir at etterspørsel av dere varer og tjenester er redusert eller kansellert. Aktivitet stopper opp på grunn av reisebegrensninger, karantene av utenlandsk arbeidskraft og at mange kunder kansellerer oppdrag. 50 prosent frykter dette får alvorlige langsiktige konsekvenser for bedriften.

Innspillene fra bedriftene gir oss mulighet til å gi konkrete råd til myndighetene og Innovasjon Norge om behovene for tiltak i næringen

Per Erik Dalen, klyngeleder GCE Blue Maritime   

Tiltak i flere faser 

Når vi spør bedriftene om tiltak, er det i første fase fokus på hurtige tiltak knyttet til permitteringer, likviditet og lettelser i skatter og avgifter. Halvparten av de som har svart etterlyser en nasjonal krisepakke for hele næringen når koronautbruddet kommer under kontroll. Allerede nå oppfordres myndighetene til fremskynde prosjekter som kan gi industrien arbeid i den vanskelige perioden.

Her må alle kluter sette inn. Det er viktig å sikre at nøkkelkompetanse får støtte til å videreutvikle systemer slik at en står bedre rustet når markedet kommer på plass igjen

Bedriftsleder i klyngen

Tenker fremover 

Det er likevel mange som uttrykker stor fremtidstro og som allerede nå begynner å etterlyse tiltak for neste fase. Over 30 prosent etterlyser lettere tilgang på forsknings- og innovasjonsmidler. Dette vil trolig øke når den akutte situasjonen med liv og helse kommer under kontroll. I neste fase vil bedriftene ønske å holde på kompetansen i bedriftene og vil se etter prosjekt innen kompetanseheving, innovasjon, utvikling og forskning for å stå bedre rustet den dagen markedet tar seg opp igjen. 60 prosent etterspør kompetansehevende tiltak innen digitalisering. Mange bedrifter må nå operere digitalt og dette blir sett på som en mulighet for å styrke sin posisjon i globale verdikjeder senere.

Vi oppfordrer regjeringen til å se på kravet om kontantbidrag i forsknings- og innovasjonsprosjekt. Slik situasjonen er i dag bør støttebeløpet heves til 75 %

Per Erik Dalen, Klyngeleder GCE Blue Maritime 

Oppfordres til å søke BIO-midler 

Møre og Romsdal fylkeskommune overtok 1. januar ansvaret for virkemiddelet "Bedriftsintern opplæring" (BIO) fra NAV. Fylkeskommunen disponerer fem millioner kroner som skal gå til opplæringstiltak i bedrifter som står i en krevende markedssituasjon. Vi oppfordrer alle bedrifter om å søke BIO-midler når tiden er riktig for det. Klyngeorganisasjonen oppfordrer alle som har innspill til og behov for opplæringstiltak om å ta kontakt.   

Kontakt våre medarbeidere

Per Erik.jpg
Har du innspill til tiltak? Kontakt Per Erik Dalen 920 60 370

GCE Blue Maritime og ÅKP-systemet står klar til å bistå med hjelp i forhold til søknader til Innovasjon Norge, fylkeskommunen og andre fra virkemiddelapparatet. Direkte innspill kan sendes til per.erik.dalen@aakp.no. 

Vi er i tett dialog med myndigheter og virkemiddelapparat og vil sørge for at din stemme blir hørt!