NCE Blue Legasea Eiermøte

Nettverkstreff Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til digitalt eiermøte onsdag 26.januar - denne gangen fra ÅKP Studio i kombinasjon med din deltagelse i Zoom.

Arrangør: NCE Blue Legasea
Dato:
Sted: Digitalt i Zoom
brillebilde.jpg

Registrer deg her og få link til sendingen

Vi har altså valgt å gjennomføre vårt årlige eiermøte på en litt ny måte I 2022. I år blir det samtaler i studio, presentasjon av aktiviteter og prosjekter i 2021 og 2022 og noe filmmateriale som vi deler med dere. Det vil være mulig å samhandle med studio via chat i Zoom og via skjerm om du ønsker å være synlig. Valget gjennomføres også i Zoom. Vi ber dere avklare hvem som avgir stemme fra bedriften i forbindelse med valg av ny styringsgruppe, da det skal avgis en stemme pr bedrift.

PROGRAM DIGITALT EIERMØTE
Moderator: Elisabeth Solvang/ÅKP

12.00-13.00

1. Åpning av møtet: Leder i styringsgruppen v/ Hogne Hallaråker
2. Driftsrapportering NCE Blue Legasea 2021 
• Presentasjon og samtaler fra ÅKP Studio om året som gikk v/ klyngeadministrasjon 
• Presentasjon økonomi v/ Erlend Nybøen Rødal, ÅKP AS

Ca.13.00 PAUSE 10 MIN

13.10- ca 14.30

3. Aktiviteter og prosjekter i 2022 
Presentasjon og samtaler fra ÅKP Studio:
• Petfood market and opportunities – post Covid updates presentation by/ Milka Tesla, Passion4feed
• Kompetansekartleggingsprosjekt /Bjørn Tore Nystrand, Møreforsking & Anna Rødstøl, ÅKP Idelab
• Land møter Hav prosjektutvikling / Elise Sæle Dahle
• Øvrige aktiviteter / klyngeadministrasjonen
• Strategisk posisjonering av klyngen mot 2024 v/Hogne Hallaråker/Styringsgruppe 
4. Valg styringsgruppe v/ valgkomite
5. Eventuelt.