Marine Minerals - Norwegian Value Creation Potential - Rystad Energy

Webinar Marine mineraler kan skape 21.000 arbeidsplasser og et marked for 20 milliarder dollar for Norge de neste tiårene. Vi presenterer en fersk rapport fra Rystad Energy om potensialet for gruvedrift på havbunnen på norsk sokkel.

Arrangør: Rystad Energy, GCE Blue Maritime Cluster med partnere
Dato:
Sted: Webinar, lenke blir tilsendt
island valiant marine mineraler.jpg

Det er det mest optimistiske anslaget i en ny Rystad Energy-rapport om utgraving av mineraler til havs på norsk sokkel. – Vi ønsker å gi mineraler til den grønne overgangen ved å utnytte teknologi og kompetanse fra norsk olje- og gassindustri, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norges olje- og gassforening.

Torsdag 3. desember klokken 15.00-16.00. Ingen deltakeravgift

WEBINAR - REGISTRER DEG HER

En vellykket overgang til lavkarbonsamfunnet avhenger av tilgjengeligheten av visse mineraler, som kobber, kobolt, sink og flere sjeldne jordmineraler. Uten disse mineralene vil overgangen fra molekyler til elektroner – det vil si fra fossilt brensel til fornybar energi – stoppes.

– De landbaserte forekomstene av disse mineralene vil på et tidspunkt bli oppbrukt, og derfor må vi rette oppmerksomheten mot offshore-forekomster. Norge vil sannsynligvis ha levedyktige ressurser på norsk sokkel, men dette gjenstår å bli utforsket ytterligere, sier Lars Eirik Nicolaisen, seniorpartner i Rystad Energi.

Hans rapport viser at Norge kan trekke 50 års erfaring fra olje- og gassindustrien.

– Overføring av kunnskap fra olje og gass til marine mineraler er omfattende på områder som leting, havbunn, dekket, boring og kompetanse på korrosjon og hardt vær. Vi vet allerede hvordan vi skal operere og tjene penger på havrommet. Og vi vil sannsynligvis finne ressursene på norsk sokkel som vil gjøre oss i stand til å bygge en lønnsom og viktig industri for overgangen til et lavkarbonsamfunn, sier Nicolaisen.

Olje- og energiminister Tina Bru mottok rapporten med stor interesse.

– Vi beveger oss raskt til åpne leteområder. Vi er ivrige etter å imøtekomme risikokapital, private selskaper og smarte entreprenører som er villige til å skape nye arbeidsplasser innen marine mineraler.