GCE Blue Maritime Cluster - Forum for Cyber Security

Seminar I forbindelse med sikkerhetsmåneden inviterer GCE Blue Maritime - Forum for Cyber Security til nytt seminar onsdag 28. oktober 2020 kl 12:00-14:00, på Zoom.

Arrangør: GCE Blue Maritime Cluster, ÅKP, Gagn, Inmarsat, Kongsberg Maritime, Ålesund kommune
Dato:
Sted: Digitalt via zoom
cyber security datasikkerhet.png

Fokus denne gang er på forebygging av hendelser som kan oppstå og hvordan utøve kriseledelse når de oppstår. Politiet orienterer i tillegg om erfaringer de har gjort seg knyttet til hendelser.

Vi får også innblikk i hvordan noen rederier i regionen vurderer cyberrisiko og implementerer relevante tiltak i sine sikkerhetssystem, på tvers av funksjoner. Dette er basert på IMO-resolusjonen som trer i kraft fra 1. januar 2021.


Kriseledelse i praksis v/Arve Olav Bang, forhenværende IT-sjef i Vard, nå virksomhetsleder Ålesund kommune

Politiets rolle ved alvorlige cybersikkerhetshendelser Hvordan forholde seg til politiet ved alvorlige hendelser, samhandling, fokus på forebygging - hvordan kan man forberede seg bedre, våre erfaringer, hvorfor involvere politiet. v/Tom Erik Erlandsen, Leder for digitalt politiarbeid, Møre og Romsdal Politidistrikt

En tilnærming til IMO Guidelines on Maritime Cyber Risk Management.

Om vår sikkerhetsfilosofi og hvordan den beskytter mot dagens trusselbilde på tvers av bransjer. Hvordan bistår vi våre kunder med å oppnå samsvar med IMO Resolution MSC.428(98) og IMO Guidelines on Maritime Cyber Risk Management. Og en rask gjennomgang av hvordan våre løsninger og vår tilnærming bidrar til samsvar med retningslinjer gitt i IMO Guidelines on Maritime Cyber Risk Management, og behovet for å overgå disse retningslinjene. v/Roar Pedersen, Daglig Leder, Ålesund Data AS

Oppsummering og avslutning v/Gry Helene Stavseng, Prosjektleder, GAGN

 

GCE Blue Maritime - Cyber Security Forum 28. oktober

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.